Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

 

 

Honor Roll List 2022

 • GA Financial Company
 • Tung Hsu (NYUSH'22)
 • Lam Research
 • Connor Aldredge (NYUSH'22)
 • Yufeng Bai (NYUSH'22)
 • James Bai (NYUSH'22)
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Huaijun Bao
 • Benevity Community Impact Fund
 • Laura Bird
 • Peter W. Brueggen (WSC'87)
 • Matthias Brzesowsky
 • Nathalie Charlene Brzesowsky (NYUSH'25)
 • Yifan Bu (NYUSH'22)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Yicen Cai (NYUSH'22)
 • SIwen Cao
 • Yuhong Cha (NYUSH'24)
 • Ronald Chan (STERN'02)
 • Yvonne Chan
 • Ya-Chi Chang (NYUSH'22)
 • Kejing Chen (NYUSH'25)
 • Yiru Chen (NYUSH'25)
 • Jiaxi Chen
 • Michael A. Chen ( NYUSH'17 )
 • Zhu Chen (NYUSH'22)
 • Xilin Chen (NYUSH'22)
 • Lin Chen
 • Jiao Chen
 • Yijia Chen (NYUSH'22)
 • Panyu Chen (NYUSH'23)
 • Jim. L Chen
 • Liyu Chen (NYUSH'22)
 • Peng Chen
 • William Chen
 • Yifei Chen (NYUSH'25)
 • Zihua Chen (NYUSH'24)
 • Chunling Chen
 • Wang Ngai Cheung
 • Yi Chi
 • Xinyu Chi (NYUSH'22)
 • Qian Chu (NYUSH'22)
 • Chu-Jiun Alice Chuang
 • Alexander Cleveland (NYUSH'22)
 • Jennifer L. Craighead
 • Yan Cui
 • Marc Dagan
 • Zihan Dai (NYUSH'22)
 • Glaucia P. Demblowski
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Roy M. Diehl
 • Yuanchao Ding (NYUSH'22)
 • Lifen Ding
 • Zeqiang Ding
 • Dolby
 • Dancigs Edvins (NYUSH'21)
 • Shiyu Fan (NYUSH'24)
 • Edward Fang
 • Fidelity Charitable
 • Hannah Maia Frishberg
 • Yi Gao (NYUSH'22)
 • Xiaoli Gao
 • Paavani Garg (CAS'13)
 • Reverend Robert J. Godley (WSC'71)
 • Deidre Grubb
 • Wei Gu (GSAS'02)
 • Ling Gu
 • Xinyu Gu (NYUSH'22)
 • Xiaoya Gu
 • Chenghe Guan
 • Haozhen Guo (NYUSH'22)
 • Jing Guo
 • Melanie Hackney
 • Haixia Liu Haixia
 • Nofar Hamrany (NYUSH'18)
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Haojia He (NYUSH'22)
 • Yancheng He (NYUSH'22)
 • Shaopeng He
 • Jie He
 • Ying He (CAS'24)
 • Qinrui He (NYUSH'22)
 • Jessa Howes
 • Xinchen Hu (NYUSH'22)
 • Zhenwei Hu
 • Pei Hu
 • Xintao Huang (NYUSH'22)
 • Shuo C. Huang (GSAS'92)
 • Baojia Huang (NYUSH'22)
 • Michelle T. Icasiano
 • Mohammed A. Islam (CAS'13)
 • Zhonghui Ji
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Hua Jiang
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Wuping Jiang
 • Ying Jiang
 • Ying Jiao
 • Minchao Jin
 • Fenglin Ju (NYUSH'24)
 • Juneyao Airlines Co., Ltd.
 • Jungseog Kang
 • Hao Kou (NYUSH'22)
 • Xuemei Lai
 • Peiwen Lao
 • Joao Ji Won Lee (NYUSH'21)
 • Sukjoon Lee
 • Jeffrey Lehman
 • Bin Lei
 • Melissa Levine (NYUSH'24)
 • Huaduo Li
 • Zili Li
 • Boxuan Li (NYUSH'24)
 • Hui Li
 • Yifei Li
 • Yongjun Li
 • Simin Li
 • Meng Li
 • Yuxuan Li (NYUSH'22)
 • Yifei Li
 • Jialu Li (NYUSH'22)
 • Yi Jie Li (NYUSH'22)
 • Qiaowei Li (NYUSH'22)
 • Xiao Liang (NYUSH'22)
 • Jiaying Liang (NYUSH'22)
 • Kevin Maddux Liang (NYUSH'22)
 • Woi Cheng Lim
 • Jennifer Chik Lim
 • Jiyao Lin
 • Brandon Lin (NYUSH'22)
 • Qing Liu
 • Jia Liu
 • Shuxin Liu (NYUSH'25)
 • Jiayan Liu (NYUSH'22)
 • Kun Liu (NYUSH'19)
 • Yutong Liu (NYUSH'22)
 • Xuemei Liu
 • Yinyihong Liu (NYUSH'22)
 • Dongjun Liu
 • Brian S. Liu (NYUSH'24)
 • Tianyu Liu (NYUSH'24)
 • Living Word Shanghai
 • Kyle Lok (NYUSH'22)
 • Alberto Lopez
 • Jinghui Lou (NYUSH'25)
 • Xiaoyuan Lu
 • Jie Lu
 • Jiaojiao Lu
 • Wei Lu
 • Weiyu Lu
 • Ronghua Luan
 • Yiyang Luo (NYUSH'22)
 • Hongyu Luo
 • Shixin Ma
 • Manru Ma
 • Robin E. Martindale
 • Astrid Matute (NYUSH'22)
 • Jackson McQueeney (NYUSH'22)
 • Fernando Medina (NYUSH'18)
 • Yihan Meng (NYUSH'22)
 • Noel Miller (SILVER'02)
 • Jung Hyun Moon (TISCH'15)
 • Tristan Murdoch (NYUSH'22)
 • Sharon S. Nazarian
 • Zheng Ni
 • Yifan Ouyang (NYUSH'22)
 • Qingyu Peng (NYUSH'23)
 • Shengyang Peng (NYUSH'24)
 • Kehan Qian (NYUSH'24)
 • Ziyu Qiao (NYUSH'22)
 • Yuchen Qin
 • Tian Qin (NYUSH'22)
 • Yudan Qin
 • Ziran Qu (NYUSH'25)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Marvin A. Riddle
 • Keith Ross
 • Alex Ruthmann
 • Yu Sang (NYUSH'22)
 • Fern D. Senior (STERN'13)
 • Ke Shang (SILVER'13)
 • Yiyang Shao (NYUSH'22)
 • Madeline Shedd (NYUSH'22)
 • Yu Shen (NYUSH'24)
 • Tianjun Shen
 • Yiling Shi (NYUSH'22)
 • Hailan Shi
 • Jiannan Shi (NYUSH'21)
 • James Shiang
 • Rajesh K. Singh
 • Carly Siuta
 • May So
 • Jiaoyang Song
 • Oliver Whittinghill Steele
 • Pamela Stuart
 • Ying Su
 • Hailing Sun
 • Yan Sun
 • Jie Sun
 • Haoyu Sun (NYUSH'22)
 • Rime Sun
 • Xiaotong Tan (NYUSH'24)
 • Xuemei Tang
 • Jiafan Tang (NYUSH'25)
 • Charlene Tang
 • Xiuhong Tang
 • John Temple
 • Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
 • Xingyu Tian (NYUSH'25)
 • Bao-Ngoc Tran
 • Katerina Valachova (NYUSH'21)
 • Ann C. Vanichkachorn
 • Norman Vorchheimer (TANDON'62)
 • Junjin Wang
 • Zhangyi Wang (NYUSH'22)
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Yong Wang
 • Boyu Wang (NYUSH'22)
 • Yan Wang
 • Yinqi Wang (NYUSH'22)
 • Yuxuan Wang (NYUSH'22)
 • Xinran Wang (NYUSH'22)
 • Rayna Wang (NYUSH'19)
 • Christine Wang
 • Ziying Wang (NYUSH'22)
 • Ruiqi Wang (NYUSH'22)
 • Yinglan Wang
 • Chengxi Wang (NYUSH'22)
 • Yizhou Wang (NYUSH'25)
 • Yanqiu Wang
 • Xiaoxuan Wang (NYUSH'22)
 • Haoyu Wang (NYUSH'24)
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Dong Wei (NYUSH'24)
 • Xiaobo Wei (NYUSH'22)
 • Xin Wei
 • Peiyang Wen (NYUSH'22)
 • Weiwei Weng
 • Bradley Weslake
 • Agata Wieczorek
 • Jiayu Wu (NYUSH'22)
 • Guangyu Wu (NYUSH'20)
 • Jiatong Wu (NYUSH'25)
 • Keyin Wu (NYUSH'21)
 • Shihui Wu
 • Xing Xia
 • Ming Xian (NYUSH'22)
 • Yong Xiang
 • Ziyi Xiao (NYUSH'22)
 • Wang Xiaoling
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Wen Xie
 • Renjie Xie (CIMS'13, TANDON'11)
 • Sihan Xie (NYUSH'24)
 • Handong Xu (NYUSH'19)
 • Yihan Xu (NYUSH'22)
 • Yile Xu (NYUSH'22)
 • Weilu Xu
 • Kangping Xu (STEINHARDT'15)
 • You Xu (NYUSH'22)
 • Boyan Xu (NYUSH'22)
 • Qingwen Xu (LAW'00)
 • Jiacheng Xu (NYUSH'22)
 • Yanna Xu
 • Melanie Xu
 • Yufei Xue (NYUSH'22)
 • Bin Yan
 • Yu Yan (NYUSH'22)
 • Dengfeng Yan
 • Jun Yan
 • Xiang Yan
 • Zilin Yan
 • Zhixuan Mark Yang (CIMS'99)
 • Yuheng Yang (NYUSH'22)
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Shaoguang Yang (CAS'23, LS'23)
 • Xinghang Yang (NYUSH'22)
 • Leixia Yang
 • Chunxia Yang
 • Zhihan Yang (NYUSH'22)
 • Yue Yao (NYUSH'22)
 • Lei Yao (STERN'15)
 • Xiaohu Yao
 • Yuhan Yao (NYUSH'22)
 • Chenlan Yao (NYUSH'22)
 • Qiao Ye
 • Jinqi Ye
 • Lin Ye (NYUSH'18)
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Shengjia Yin (NYUSH'17)
 • Yue Yin
 • Rong Yu
 • Siyuan Yu (NYUSH'22)
 • Bo Yu
 • Yanyue Yuan
 • Zhuochen Yuan (NYUSH'22)
 • Honglei Yuan
 • Cunxian Yue
 • John W. Yuen (TANDON'89)
 • Almaz Zelleke
 • Maritza Zelvin
 • Tianqi Zhan (NYUSH'23)
 • Yilong Zhang (NYUSH'22)
 • Zheng Zhang (NYUSH'25)
 • Qilin Zhang
 • Xin Zhang
 • Yuqing Zhang
 • Libo Zhang
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Ling'er Zhang (NYUSH'22)
 • Yuning Zhang
 • Liqin Zhang
 • Yiwen Zhang (NYUSH'24)
 • Xuyou Zhang (NYUSH'22)
 • Xiaoling Zhang
 • Yu Zhang
 • Yilin Zhang
 • Yi Zheng (NYUSH'21)
 • Mingqian Zheng (NYUSH'22)
 • Yayuan Zheng (NYUSH'22)
 • Dan Zheng
 • Dan Zheng
 • Yawen Zheng (NYUSH'24)
 • Shaoyi Zheng (NYUSH'25)
 • Tiandeng Zheng
 • Zhenting Zhong (NYUSH'25)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Lihua Zhou
 • Weiquan Zhou
 • Kaining Zhou (NYUSH'22)
 • Hong Zhou
 • Liyang Zhu (NYUSH'22)
 • Peijun Zhu
 • Guiling Zhu
 • Yanru Zhu (NYUSH'22)
 • Xuanyu Zhu
 • Xiaojing Zu