AY2020 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.
This Honor Roll will also include any member of the Class of 2020 who has made a donation to the NYU Shanghai Community Adversity Relief Fund.  

 • Filip Bendevski (NYUAD'21)
 • Chiara Aimee Burlamacchi (NYUSH'23)
 • Qinfei Chen (NYUSH'20)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Muru Chen (NYUSH'20)
 • Chi Cheng (NYUSH'20)
 • YunTong Dai (NYUSH'23)
 • Yunfei Dai (NYUSH'20)
 • Mengde Dai (NYUSH'20)
 • Lichen Dong (NYUSH'20)
 • Amy Ernst (NYUSH'20)
 • Jiayin Fan (NYUSH'23)
 • Zeping Fei (NYUSH'20)
 • Zhuang Feiyang (NYUSH'23)
 • Andrea Gispert Tello (NYUSH'20)
 • Jintao Gu (GSAS'22)
 • Zhiqing Guo (NYUSH'23)
 • Ya Wen Hao (NYUSH'22)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Jin He (NYUSH'23)
 • Yudi Jia (NYUSH'20)
 • Yuling Jin (NYUSH'20)
 • Eliza Kennedy (NYUSH'23)
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Siew Hong Lai (NYUSH'23)
 • Wonseok Lee (NYUSH’20)
 • Maria Leiva Crossley (NYUSH'22)
 • Xinyu Li (NYUSH'20)
 • Hongyi Li (NYUSH'20)
 • Wenhe Li (NYUSH'20)
 • Zheng Li (NYUSH'20)
 • Zhuoyou Li (NYUSH'20)
 • Anpu Li (NYUSH'20)
 • Ziyun Lu (NYUSH'20)
 • Ziyu Lu (NYUSH'20)
 • Pengyu Lu (NYUSH'20)
 • Shan Lu (NYUSH'23)
 • Evan Long Ma (NYUSH'20)
 • Astrid Matute Blanco (NYUSH'22)
 • Jake Edward Wang Van Meter (NYUSH'21)
 • Kyla Minato (NYUSH'21)
 • Sirus Mrazik (NYUSH'20)
 • Claire Noble-Randall (NYUSH'20)
 • Yunzhu Pan (NYUSH'20)
 • Yunzhi Pan (STEINHARDT'21)
 • Chu Qian (NYUSH'22)
 • Megan Rhoades (NYUSH'21)
 • Haley Sadoff (NYUSH'20)
 • Connor Schone (NYUSH'20)
 • Gurkriti Singh (NYUSH'21)
 • Yunxiao Song (NYUSH'20)
 • Damian Suarez (NYUSH'21)
 • Fizza Urooj (NYUSH'20)
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'21)
 • Xueping Wang (NYUSH'20)
 • Yixuan Wang (NYUSH'20)
 • Yue Wang (NYUSH'20)
 • Chaoqun Wang (NYUSH'20)
 • Anran Wang (NYUSH'23)
 • Xinyi Wang (NYUSH'20)
 • Zixin Wang (NYUSH'20)
 • Jiaqiao Xiang (NYUSH'20)
 • Shuying Xiao (NYUSH'23)
 • Zhiye Xie (NYUSH'20)
 • Jingyuan Xu (NYUSH'20)
 • Lifan Yu (NYUSH'23)
 • Qianchun Yuan (NYUSH'20)
 • Yuping Zang (NYUSH'20)
 • Qihang Zeng (NYUSH'20)
 • Chuyi Zhang (NYUSH'20)
 • Qiyun Zhang (NYUSH'20)
 • Mengxuan Zhang (NYUSH'20)
 • Junan Zhang (NYUSH'20)
 • Yuxin Zhang (NYUSH'20)
 • Hanlu Zhang (NYUSH'20)
 • Yufeng Zhao (NYUSH'20)
 • Chenchen Zhou (NYUSH'20)
 • Zhenwen Zhu (STEINHARDT'21)

2013 Fund Leadership Committee Members

President

Franklin Xu (NYUSH '20)

Executive Board Members

Nathalia Lin (NYUSH '20)
Alina Cedeno (NYUSH '21)
Sara Gradinarska (NYUSH '20)