AY2020 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.
This Honor Roll will also include any member of the Class of 2020 who has made a donation to the NYU Shanghai Community Adversity Relief Fund.  

 • Filip Bendevski (NYUAD'21)
 • Chiara Aimee Burlamacchi (NYUSH'23)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Muru Chen (NYUSH'20)
 • Qinfei Chen (NYUSH'20)
 • Chi Cheng (NYUSH'20)
 • Mengde Dai (NYUSH'20)
 • Yunfei Dai (NYUSH'20)
 • YunTong Dai (NYUSH'23)
 • Lichen Dong (NYUSH'20)
 • Amy Ernst (NYUSH'20)
 • Jiayin Fan (NYUSH'23)
 • Zeping Fei (NYUSH'20)
 • Zhuang Feiyang (NYUSH'23)
 • Andrea Gispert Tello (NYUSH'20)
 • Jintao Gu (GSAS'22)
 • Zhiqing Guo (NYUSH'23)
 • Ya Wen Hao (NYUSH'22)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Jin He (NYUSH'23)
 • Yudi Jia (NYUSH'20)
 • Yuling Jin (NYUSH'20)
 • Eliza Kennedy (NYUSH'23)
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Siew Hong Lai (NYUSH'23)
 • Wonseok Lee (NYUSH’20)
 • Maria Leiva Crossley (NYUSH'22)
 • Xinyu Li (NYUSH'20)
 • Zheng Li (NYUSH'20)
 • Hongyi Li (NYUSH'20)
 • Wenhe Li (NYUSH'20)
 • Zhuoyou Li (NYUSH'20)
 • Anpu Li (NYUSH'20)
 • Ziyun Lu (NYUSH'20)
 • Shan Lu (NYUSH'23)
 • Ziyu Lu (NYUSH'20)
 • Pengyu Lu (NYUSH'20)
 • Evan Long Ma (NYUSH'20)
 • Astrid Matute Blanco (NYUSH'22)
 • Jake Edward Wang Van Meter (NYUSH'20)
 • Kyla Minato (NYUSH'20)
 • Sirus Mrazik (NYUSH'20)
 • Claire Noble-Randall (NYUSH'20)
 • Yunzhi Pan (STEINHARDT'21)
 • Yunzhu Pan (NYUSH'20)
 • Chu Qian (NYUSH'22)
 • Megan Rhoades (NYUSH'21)
 • Haley Sadoff (NYUSH'19)
 • Connor Schone (NYUSH'20)
 • Gurkriti Singh (NYUSH'20)
 • Yunxiao Song (NYUSH'20)
 • Damian Suarez (NYUSH'21)
 • Fizza Urooj (NYUSH'20)
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'20)
 • Yue Wang (NYUSH'20)
 • Anran Wang (NYUSH'23)
 • Chaoqun Wang (NYUSH'20)
 • Zixin Wang (NYUSH'20)
 • Xueping Wang (NYUSH'20)
 • Xinyi Wang (NYUSH'20)
 • Yixuan Wang (NYUSH'20)
 • Jiaqiao Xiang (NYUSH'20)
 • Shuying Xiao (NYUSH'23)
 • Zhiye Xie (NYUSH'20)
 • Jingyuan Xu (NYUSH'20)
 • Chang-Ting Yeh (NYUSH'20)
 • Lifan Yu (NYUSH'23)
 • Qianchun Yuan (NYUSH'20)
 • Yuping Zang (NYUSH'20)
 • Qihang Zeng (NYUSH'20)
 • Mengxuan Zhang (NYUSH'20)
 • Junan Zhang (NYUSH'20)
 • Hanlu Zhang (NYUSH'20)
 • Yuxin Zhang (NYUSH'20)
 • Chuyi Zhang (NYUSH'20)
 • Qiyun Zhang (NYUSH'20)
 • Yufeng Zhao (NYUSH'20)
 • Chenchen Zhou (NYUSH'20)
 • Zhenwen Zhu (STEINHARDT'21)

2013 Fund Leadership Committee Members

President

Franklin Xu (NYUSH '20)

Executive Board Members

Nathalia Lin (NYUSH '20)
Alina Cedeno (NYUSH '21)
Sara Gradinarska (NYUSH '20)