AY2023 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Fund Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

Honor Roll List 2023

 • Xing Ai (SPS'18)
 • Kevin Akinfolarin (NYUSH'17, SPS21 )
 • Nomun Altan-Ochir (NYUSH'26)
 • Ariana Alvarez (NYUSH'23)
 • Sara J. Battat (NYUSH'17)
 • Jonathan Benjamin (NYUSH'25)
 • Vivian Bi
 • Evan Donald Bird (NYUSH'22)
 • Isabel Brack (NYUSH'22)
 • Kayla Grae Brackett (NYUSH'26)
 • Tingting Cai (NYUSH'22)
 • Yuqian Cao (NYUSH'25)
 • Siwen Cao
 • Zhikai Cao
 • Guanheng Cen (NYUSH'26)
 • Lisa Chao Fee Chang (STERN'99)
 • Ye Chen (NYUSH'19)
 • Junchang Chen
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Jiajun Chen (NYUSH'26)
 • Caifeng Chen
 • Sihan Chen (LAW'18)
 • Brian Chen (NYUSH'25)
 • Zhuo Chen (NYUSH'26)
 • Ran Chen (NYUSH'18)
 • Bingrui Chen
 • Tom Chen (NYUSH'26)
 • William Chen (NYUSH'23)
 • Chunhong Chen
 • Sida Chen (NYUSH'23)
 • Yiru Chen (NYUSH'25)
 • Nianxin Chen (SCPS'20)
 • Chen Chen
 • Yansi Cheng (NYUSH'23)
 • Kelly Chow (NYUSH'26)
 • Carter Christensen (NYUSH'23)
 • Rodolfo Cossovich
 • Linyi Dai (NYUSH'25)
 • Vraig De Leon (NYUSH'25)
 • Chao Deng
 • Audrey Sierends Devina (NYUSH'26)
 • Momo Ding (SPS'17)
 • Jay Li Dinsmore (NYUSH'26)
 • Ke Dong (NYUSH'26)
 • John Dopp (NYUSH'21)
 • Meiyang Du (NYUSH'17)
 • Jiayi Du (SPS'08)
 • Adam D. Ebnit
 • Eric Endo
 • Ceyu Fan
 • YiYun Fan (NYUSH'19)
 • Qiheng Fang (NYUSH'19)
 • Dongyang Fei (STEINHARDT'18)
 • Boning Feng (NYUSH'23)
 • Lisa Feng
 • Shuang Feng (NYUSH'26)
 • Anna Linea Gabriel (NYUSH'23)
 • James Gao
 • Yunzhu Gao (NYUSH'18)
 • Chenxin Ge (NYUSH'26)
 • Xinyan Ge (NYUSH'26)
 • Jiajing Ge
 • Nupur Goyal
 • Ling Gu
 • Yang Gu (LAW'13)
 • Suqing Gu (NYUSH'22)
 • Yixing Guan (NYUSH'19)
 • Grace Haaf
 • Shan Hao (NYUSH'26)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Jin He (NYUSH'23)
 • Xiong He
 • Xiuqi He (LS'25)
 • Ryan Hiew (NYUSH'26)
 • Runming Huang (NYUSH'23)
 • Bingxiang Huang
 • Jiaying Huang (NYUSH'26)
 • June Huang (NYUSH'24)
 • Aiju Huang
 • Sizhi Huang (NYUSH'19)
 • Nicholas Jarrett (NYUSH'23)
 • Eddy Ji (NYUSH'26)
 • Haotian Jia (NYUSH'26)
 • Haozhan Jiang (NYUSH'26)
 • Hua Jiang
 • Tao Jiao
 • Tang Jiapeng (NYUSH'25)
 • Luyun Jin
 • Jiayao Jin (NYUSH'23)
 • Xiaoli Jin
 • Tong Jin
 • Swechha Karn (NYUSH'25)
 • Anna Kendrick
 • Grant Asher Kind (NYUSH'23)
 • Trinity Trey'Nece Kay Kitchen (NYUSH'26)
 • Mateusz Klepacki (NYUSH'25)
 • Huiying Lan (NYUSH'25)
 • William Cuong Le (NYUSH'25)
 • Jeffrey S. Lehman
 • Yichun Li (STEINHARDT & NYUSH'21)
 • Yuanzhen Li (NYUSH'26)
 • Haozhe Li
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Jiawen Li (NYUSH'23)
 • Yangyang Li
 • Bin Li
 • Xiaojun Li
 • Dan Li (NYUSH'23)
 • Rongyao Li (NYUSH'26)
 • Vicki Li (CAS'24)
 • Qing Li
 • Zhiyu Li
 • Yuanheng Li (NYUSH'26)
 • Hengjun Li
 • Yitan Li (NYUSH'25)
 • Jiayi Liang (NYUSH'23)
 • Victoria Liao (NYUSH'26)
 • Rachel Jie Xin Lim
 • Li Lin
 • Shuyang Ling
 • Ruiqi Liu (NYUSH'26)
 • Yujing Liu (NYUSH'23)
 • Ying Liu
 • Kun Liu (NYUSH'19)
 • Zhijun Liu
 • Cathie Liu
 • Zixiao Liu (STERN & NYUSH'23)
 • Arcadia Liu (NYUSH'26)
 • Hongquan Liu (NYUSH'23)
 • Arianna Lopez (NYUSH'23)
 • Jiaojiao Lu
 • Shengbin Lu
 • Xianglin Lu
 • Haocheng Lu Lu (NYUSH'26)
 • Shan Lu (NYUSH'23)
 • Annie Lu
 • Yinyin Lu (NYUSH'23)
 • Xiaoyuan Lu
 • Cindy Luo (NYUSH'21)
 • Qing Luo (NYUSH'17)
 • Wenqi Lyu (NYUSH'17)
 • Zhenyu Ma (NYUSH'23)
 • Yiming Ma (NYUSH'18)
 • Jingyi Ma (NYUSH'26)
 • Michelle Ma
 • Guilherme Machado (NYUSH'23)
 • Andres Raul Malaga (NYUSH'23)
 • Stephen Mathew (NYUSH'18)
 • Jia Miao
 • Ruofan Mo (STERN & NYUSH‘23)
 • Youssef Nasr (NYUSH'25)
 • Grace Anne Ng (NYUSH'26)
 • Yuhai Ni (SILVER & NYUSH '24)
 • Shujing Ni
 • Zheng Ni
 • Yujia Ni (NYUSH'18)
 • Weixian Pan
 • Julliet Pan (TISCH'04)
 • Bohuai Pang (TANDON'16)
 • Sarah Nisha Paul (NYUSH'23)
 • Chengcheng Peng (NYUSH'23)
 • Biru Qi
 • Anqi Qian
 • Meichen Qian (NYUSH'18)
 • Jialuo Qian (NYUSH'23)
 • Jing Qian (TANDON'13)
 • Joshua Qiao
 • Mengxue Qin (NYUSH'18)
 • Victor Qiu (NYUSH'25)
 • Tong Qu (NYUSH'26)
 • Jiayun Qu (NYUSH'19)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Mengwei Ren (TANDON'24)
 • Tyler Rhorick (NYUSH'17)
 • Patricia Troncoso Riveira (NYUSH'25)
 • Jia Rong (NYUSH'17)
 • Linhui Sang (NYUSH'17)
 • Brendan Santiago (NYUSH'26)
 • Pekka Santtila
 • Arghya Sarkar (NYUSH'25)
 • Megan Elizabeth See (NYUSH'23)
 • Jin Shang (NYUAD'19)
 • Ke Shang
 • Lu Shen (TANDON'11)
 • Ruochen Shen (TISCH'22)
 • Xinyue Sheng (NYUSH'26)
 • Yuxin Shi (NYUSH'25)
 • Jingjing Shi (STEINHARDT & NYUSH'21)
 • Xiaobo Shui
 • Yunjie Song (NYUSH'20)
 • Yan Song (STERN'07)
 • Gantumur Su (NYUSH'25)
 • Le Su (CAS'24, LS'22)
 • Yiyang Sun (NYUSH'19)
 • Zhuhui Sun (NYUSH'26)
 • Lingye Sun
 • Ji Tang
 • Jiayu Tao (NYUSH'25)
 • Qin Tian (NYUSH'22)
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Theodore Tolan (NYUSH'25)
 • Bat-Orgil Tsend-Ochir (NYUSH'26)
 • Chelsea Tu (NYUSH'26)
 • Qingfu Wan (COURANT'22)
 • Xinyang Wan (NYUSH'24)
 • Ziye Wang
 • Haoyu Wang (NYUSH'24)
 • Xiaoling Wang
 • Ziwei Wang (NYUSH'26)
 • Yizhou Wang (NYUSH'25)
 • Effie Wang (NYUSH'18)
 • Mengting Wang (NYUSH'23)
 • Yiwen Wang (NYUSH'18)
 • Yan Wang
 • Xiya Wang (NYUSH'26)
 • Amin Wang (GSAS'16)
 • Ziyu Wang (SLIVER & NYUSH '24)
 • Jingjing Wang (NYUSH'25)
 • Zhinuo Wang (NYUSH'23)
 • Jing Wang
 • Jing Wang (STEINHARDT'13)
 • Zhuoran Wang (NYUSH'23)
 • Prashil Wankhede (NYUSH'26)
 • Xin Wei
 • Andrew Lewis White (NYUSH'22)
 • Arrenwa N. Wilson
 • Yiqi Wu (POLY'21)
 • Yufei Wu (NYUSH'26)
 • Qianying Wu (STERN & NYUSH '23)
 • Shihui Wu
 • Yutong Wu (NYUSH'26)
 • Yaofei Wu (NYUSH'17)
 • Yiming Wu
 • Zheng Wu (STEINHARDT & NYUSH'24)
 • Canzhe Wu
 • Stephen Jonathan Wukela (NYUSH'27)
 • Luona Xia
 • Xing Xia
 • Ziwei Xia (STEINHARDT'23)
 • Luo Xiangcheng (NYUSH'26)
 • Shuying Xiao (NYUSH'23)
 • Zhenyan Xiao (NYUSH'26)
 • Siyu Xie
 • Linxi Xie (NYUSH'26)
 • Charles Zhixin Xie (STERN'23)
 • Xiaoqin Xie
 • Xintong Xie (NYUSH'23)
 • Junqi Xiong (NYUSH'26)
 • Jiangnan  Xiong (CAS'25)
 • Xinyi Xiong
 • Yuhong Xu
 • Yibing Xu (CAS'10)
 • Zihan Xu (NYUSH'26)
 • Xiaoqing Xu (NYUSH'26)
 • Ziming Xu (NYUSH'24)
 • Jiaming Xu (NYUSH'25)
 • Hanting Xu (NYUSH'23)
 • Yufeng Xu (NYUSH'26)
 • Xuechen Yang (NYUSH'18)
 • Muqing Yang (NYUSH'23)
 • Fan Yang
 • Xiran Yang (NYUSH'17, TISCH'19 )
 • Xiaoting Yang (LAW'15)
 • Hang Yang
 • Yutian Yang (NYUSH'23)
 • Jun Yang (SPS'15)
 • Jun Yang
 • Liu Yanghe (NYUSH'17)
 • Zhu Yanyu (NYUSH'19)
 • Lei Yao (STERN'15)
 • Qianying Ye (NYUSH'26)
 • Leonardo Ye (NYUSH'23)
 • Kaiwen Yin (NYUSH'25)
 • Shijie Yu (NYUSH'17)
 • Zhanyang Yu (NYUSH'26)
 • Morui Yu (NYUSH'25)
 • Yewen Yu
 • Chenzhao Yu (GSAS'17)
 • Zhiyi Yu
 • Lifan Yu (NYUSH'23)
 • Huang Yu
 • Jiaxing Yu
 • Yanyue Yuan
 • Zhiteng Yuan (NYUSH'26)
 • Hongyu Yuan
 • Cunxian Yue
 • Shi Yukun (NYUSH'26)
 • Yuanxin Zhang (NYUSH'23)
 • Qiyi Zhang
 • Wenqing Zhang (WAG'17)
 • Yijun Zhang (NYUSH'23)
 • Yaqi Zhang (NYUSH'23)
 • Li Zhang (GSAS'13)
 • Chuqing Zhang (NYUSH'23)
 • Yumeng Zhang (NYUSH'23)
 • Leran Zhang (NYUSH'26)
 • Chengang Zhang (NYUSH'23)
 • Qiyun Zhang (NYUSH'20)
 • Yu Zhang
 • Zhixuan Zhang
 • Kehang Zhang (NYUSH'19)
 • Jingran Zhang (NYUSH'26)
 • Xingyu Zhang (COURANT'14)
 • Tqo Zhang (NYUSH'21)
 • Liqin Zhang
 • Yaqian Zhang (SPS'17)
 • Yue Zhang (NYUSH'18)
 • Xingchen zhang
 • Yufeng Zhao (NYUSH'20)
 • Nan Zhao (NYUSH'18)
 • Zhongyang Zhao (SPS'18)
 • Tianhang Zhao (TANDON'16)
 • Senhu Zheng (STERN & NYUSH '23)
 • Haozhi Zheng (NYUSH'25)
 • Guodong Zheng (NYUSH'26)
 • Joyce Zheng (NYUSH'22)
 • Haoyun Zheng
 • Chen Zhenyu (NYUSH'18)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Yi Zhong (STEINHARDT & NYUSH'23)
 • Yongying Zhou (NYUSH'24)
 • Yaming Zhou
 • Yichun Zhou (TANDON'23)
 • Liang Zhou
 • Mi Zhou (NYUSH'21)
 • Yanxin Zhou (NYUSH'23)
 • Yiyun Zhou
 • Yating Zhou (TANDON'10)
 • Zinan Zhou (NYUSH'25)
 • Jinjing Zhou (NYUSH'18)
 • Sinuo Zhou (NYUSH'26)
 • Minjun Zhu (NYUSH'26)
 • Chunying Zhu
 • Qianyu Zhu (NYUSH'23)
 • Hua Zhu (NYUSH'18)
 • Yongxin Zhu (NYUSH'17)
 • Yuexin Zhu (NYUSH'23)
 • Zhenwen Zhu (NYUSH MS'21 (Steinhardt & NYU Shanghai))
 • Emily Ning Zhuang (NYUSH'26)
 • Ya Zhuo
 • Feifei Zou
 • Zihui Zou (TANDON'12)
 • Xiaojing Zu

2013 Fund Leadership Committee Members

Zhenyu Ma (NYUSH'23), President

Yongying Zhou (NYUSH'24), Vice President

Muqing Yang (NYUSH'23), Event Planning and Execution