AY2021 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.
This Honor Roll will also include any member of the Class of 2021 who has made a donation to the NYU Shanghai Community Adversity Relief Fund.

 • Ariana Alvarez (NYUSH'23)
 • Claudia Ameijeiras (NYUSH'21)
 • Beijing Enxiang Group
 • Ming Bian
 • Daniel Blum
 • Yumin Cai (NYUSH'21)
 • Xuwen Cai
 • Yishu Cao (NYUSH'18)
 • Siwen Cao
 • Jennifer Carey
 • Yuru Chen (NYUSH'21)
 • Lan Chen
 • Chunling Chen
 • Michael A. Chen
 • Shifan Chen (NYUSH'24)
 • Lei Chen
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Shih-Huan Chou
 • Carter Christensen (NYUSH'23)
 • Yingyue Cui (NYUSH'21)
 • Zineb Dardafaa (NYUSH'23)
 • Karen Doyne
 • Ye Du (NYUSH'21)
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Aishya Elysia (NYUSH'23)
 • Guangwen Fan
 • Alyanna Sophia Felix (NYUSH'21)
 • Roberto Fernandez
 • Mariana Fernandez (NYUSH'21)
 • Hannah Maia Frishberg
 • Danyi Fu (Tandon'20)
 • Jingyi Gao (NYUSH'24)
 • Haoyu Gao (NYUSH'21)
 • Shihai Gong
 • Deidre Grubb
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Xiaomei Han
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Yuying He (NYUSH'23)
 • Santiago Hernandez (NYUSH'23)
 • Yiming Huang (NYUSH'21)
 • Qiling Huang
 • Yankun Lucas Jiang (NYUSH'20)
 • Jiajun Jiao (CAS'25)
 • Lexuan Jin
 • Lei Jin
 • Jungseog Kang
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Xiaojun Kong
 • Maya Kramer
 • Leksa Lee
 • Jeffrey Lehman
 • Yujun Li
 • Huiqin Li
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Boxuan Li (NYUSH'24)
 • Louis Li (NYUSH'24)
 • Shaonong Li
 • Cheng Li
 • Yixian Lin
 • Haixia Liu
 • Cathie Liu
 • Yixuan Liu (NYUSH'21)
 • Wei Lu
 • Peiqing Lu
 • Xiaoyuan Lu
 • Panjian Lyu (CAS'21)
 • Daniel Magida
 • Xiaoqing Ming
 • Stanley Ng
 • Zheng Ni
 • Amrita Pal
 • Dori Paulino (Steinhardt'07, Steinhardt'11)
 • Corey Payones (NYUSH'21)
 • Qingyu Peng (NYUSH'23)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Rodrigo Reyes (NYUSH'22)
 • Jonathan Shaw (NYUSH'21)
 • Jie Shen
 • Tianjun Shen
 • Shuyi Shen (NYUSH'24)
 • Bin Song
 • Zhimin Song
 • Yuanhong Sun (NYUSH'21)
 • Yan Sun
 • Rime Sun
 • Wilson Tam
 • Teresa R. Tam-Yap
 • Fu Tang
 • Linda Tervaniemi (NYUSH'23)
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Shijun Tong
 • Yujie Tu (CAS'21)
 • Zhixun Wang
 • Lisa Wang
 • Yu Wang
 • Sihan Wei (NYUSH'21)
 • Xin Wei
 • Xiaoping Wei
 • Brad Weslake
 • Yifei Wu
 • Xiaohan Wu
 • Shihui Wu
 • Xiuxia Wu
 • Fei Xie (CAS'25)
 • Nuo Xu (NYUSH'24)
 • Yuhong Xu
 • Yuxin Yan (SPS'18)
 • Suya Yan
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Ke Yang ( Steinhardt'20 )
 • Wushuang Yao (NYUSH'24)
 • Caifang Yao
 • Isabella Yap (NYUSH'23)
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Monika Yosifova (NYUSH'21)
 • Hao Yu
 • Yu hong Zha (NYUSH'24)
 • Yan Zhang
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Changan Zhang
 • Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
 • Tianle Zhang
 • qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Chenchen Zhao
 • Yiwei Zhao (NYUSH'24)
 • Geoffery Zheng
 • Yaming Zhou
 • Mi Zhou (NYUSH'21)
 • Zhongwen Zhou (NYUSH'21)
 • Yun Zhou
 • Ying Zhou
 • Justin Zotos (NYUSH'21)
 • 立中 俞
 • 思彤 薛

2013 Fund Leadership Committee Members

President

Alina Cedeno (NYUSH ’21), President
Manal Masood (NYUSH ’21), Vice President, Events Chair
Mariana Fernandez (NYUSH ’21), Vice President, Marketing Chair
Michael Jialiang Zhong (NYUSH ’21), Vice President
Luisa Xinyu Wang (NYUSH ’21), Vice President
 

Executive Board Members

Mostovoy    Yegor (NYUSH ’22), Events - Vice Chair
Zihan (Mona) Li (CAS ’22), Events - Vice Chair
Freyja Varga (NYUSH ’23), Events - Vice Chair
Tianchen Zhao (NYUSH ’23), Events
Runming Huang (NYUSH ’23), Events
Isabella Cuellar (NYUSH ’23), Events
Ziyun Wang (NYUSH ’24), Events
Thanmayi Timmapatruni (NYUSH ’24), Events
Yuxuan Li (NYUSH ’24), Events
Mei Han (NYUSH ’24), Events
Isabel Qiu (CAS ’24), Events
Peiran Wang (CAS ’24), Events
Yue Yin (CAS ’24), Events
Jasper Chang (NYUSH ’22), Marketing - Vice Chair
Yuqing Tian (NYUSH ’24), Marketing - Vice Chair
Peirong Li (NYUSH ’24), Marketing - Vice Chair
Aishya Elysia (NYUSH ’23), Marketing
Qinglan Lu (NYUSH ’23), Marketing
Jieyi    Wang (NYUSH ’23), Marketing
Jiani    Yu (NYUSH ’23), Marketing
Liwen (Becky) Bian, (CAS ’23), Events
Keyao Sun (STEINHARDT    ’24), Marketing
Isha Shah (NYUSH ’24), Marketing