AY2021 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.
This Honor Roll will also include any member of the Class of 2021 who has made a donation to the NYU Shanghai Community Adversity Relief Fund.

 • Ariana Alvarez (NYUSH'23)
 • Claudia Ameijeiras (NYUSH'21)
 • Beijing Enxiang Group
 • Ming Bian
 • Daniel Blum
 • Xuwen Cai
 • Yumin Cai (NYUSH'21)
 • Siwen Cao
 • Yishu Cao (NYUSH'18)
 • Jennifer Carey
 • Lan Chen
 • Lei Chen
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Yuru Chen (NYUSH'21)
 • Shifan Chen (NYUSH'24)
 • Michael A. Chen
 • Chunling Chen
 • Shih-Huan Chou
 • Carter Christensen (NYUSH'23)
 • Yingyue Cui (NYUSH'21)
 • Zineb Dardafaa (NYUSH'23)
 • Karen Doyne
 • Ye Du (NYUSH'21)
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Aishya Elysia (NYUSH'23)
 • Guangwen Fan
 • Alyanna Sophia Felix (NYUSH'21)
 • Mariana Fernandez (NYUSH'21)
 • Roberto Fernandez
 • Hannah Maia Frishberg
 • Danyi Fu (Tandon'20)
 • Haoyu Gao (NYUSH'21)
 • Jingyi Gao (NYUSH'24)
 • Shihai Gong
 • Deidre Grubb
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Xiaomei Han
 • Yuying He (NYUSH'23)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Santiago Hernandez (NYUSH'24)
 • Yiming Huang (NYUSH'21)
 • Qiling Huang
 • Yankun Lucas Jiang (NYUSH'20)
 • Jiajun Jiao (CAS'25)
 • Lei Jin
 • Lexuan Jin
 • Jungseog Kang
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Xiaojun Kong
 • Maya Kramer
 • Leksa Lee
 • Jeffrey Lehman
 • Boxuan Li (NYUSH'24)
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Louis Li (NYUSH'24)
 • Cheng Li
 • Yujun Li
 • Huiqin Li
 • Shaonong Li
 • Yixian Lin
 • Cathie Liu
 • Yixuan Liu (NYUSH'21)
 • Haixia Liu
 • Peiqing Lu
 • Wei Lu
 • Xiaoyuan Lu
 • Panjian Lyu (CAS'21)
 • Daniel Magida
 • Xiaoqing Ming
 • Stanley Ng
 • Zheng Ni
 • Amrita Pal
 • Dori Paulino (Steinhardt'07, Steinhardt'11)
 • Corey Payones (NYUSH'21)
 • Qingyu Peng (NYUSH'23)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Rodrigo Reyes (NYUSH'22)
 • Jonathan Shaw (NYUSH'21)
 • Tianjun Shen
 • Jie Shen
 • Shuyi Shen (NYUSH'24)
 • Bin Song
 • Zhimin Song
 • Rime Sun
 • Yuanhong Sun (NYUSH'21)
 • Yan Sun
 • Wilson Tam
 • Teresa R. Tam-Yap
 • Fu Tang
 • Linda Tervaniemi (NYUSH'23)
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Shijun Tong
 • Yujie Tu (CAS'21)
 • Yungchia Wang
 • Yu Wang
 • Zhixun Wang
 • Xiaoping Wei
 • Xin Wei
 • Sihan Wei (NYUSH'21)
 • Brad Weslake
 • Shihui Wu
 • Xiuxia Wu
 • Yifei Wu
 • Xiaohan Wu
 • Fei Xie (CAS'25)
 • Yuhong Xu
 • Nuo Xu (NYUSH'24)
 • Suya Yan
 • Yuxin Yan (SPS'18)
 • Ke Yang ( Steinhardt'20 )
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Caifang Yao
 • Wushuang Yao (NYUSH'24)
 • Isabella Yap (NYUSH'23)
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Monika Yosifova (NYUSH'21)
 • Hao Yu
 • Lizhong Yu
 • Yu hong Zha (NYUSH'24)
 • qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Tianle Zhang
 • Yan Zhang
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Changan Zhang
 • Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
 • Chenchen Zhao
 • Yiwei Zhao (NYUSH'24)
 • Geoffery Zheng
 • Mi Zhou (NYUSH'21)
 • Yaming Zhou
 • Ying Zhou
 • Zhongwen Zhou (NYUSH'21)
 • Yun Zhou
 • Justin Zotos (NYUSH'21)
 • 思彤 薛

2013 Fund Leadership Committee Members

President

Alina Cedeno (NYUSH ’21), President
Manal Masood (NYUSH ’21), Vice President, Events Chair
Mariana Fernandez (NYUSH ’21), Vice President, Marketing Chair
Michael Jialiang Zhong (NYUSH ’21), Vice President
Luisa Xinyu Wang (NYUSH ’21), Vice President
 

Executive Board Members

Mostovoy    Yegor (NYUSH ’22), Events - Vice Chair
Zihan (Mona) Li (CAS ’22), Events - Vice Chair
Freyja Varga (NYUSH ’23), Events - Vice Chair
Tianchen Zhao (NYUSH ’23), Events
Runming Huang (NYUSH ’23), Events
Isabella Cuellar (NYUSH ’23), Events
Ziyun Wang (NYUSH ’24), Events
Thanmayi Timmapatruni (NYUSH ’24), Events
Yuxuan Li (NYUSH ’24), Events
Mei Han (NYUSH ’24), Events
Isabel Qiu (CAS ’24), Events
Peiran Wang (CAS ’24), Events
Yue Yin (CAS ’24), Events
Jasper Chang (NYUSH ’22), Marketing - Vice Chair
Yuqing Tian (NYUSH ’24), Marketing - Vice Chair
Peirong Li (NYUSH ’24), Marketing - Vice Chair
Aishya Elysia (NYUSH ’23), Marketing
Qinglan Lu (NYUSH ’23), Marketing
Jieyi    Wang (NYUSH ’23), Marketing
Jiani    Yu (NYUSH ’23), Marketing
Liwen (Becky) Bian, (CAS ’23), Events
Keyao Sun (STEINHARDT    ’24), Marketing
Isha Shah (NYUSH ’24), Marketing