AY2022 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Fund Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

Honor Roll List 2022

 • Connor Aldredge (NYUSH'22)
 • Jinjun An
 • Lionel Anicette
 • James Bai (NYUSH'23)
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Peter W. Brueggen (WSC'87)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Yifan Bu (NYUSH'22)
 • Yicen Cai (NYUSH'22)
 • SIwen Cao
 • Ya-Chi Chang (NYUSH'22)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Zhu Chen (NYUSH'22)
 • Liyu Chen (NYUSH'22)
 • Yijia Chen (NYUSH'22)
 • Chunling Chen
 • Xilin Chen (NYUSH'22)
 • Jiaxi Chen
 • Lin Chen
 • Xinyu Chi (NYUSH'22)
 • Qian Chu (NYUSH'22)
 • Alexander Cleveland (NYUSH'22)
 • Jennifer L. Craighead
 • Zihan Dai (NYUSH'22)
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Sankar Devraj
 • Roy M. Diehl
 • Yuanchao Ding (NYUSH'23)
 • Shuzhe Ding
 • Tenielle Ellis (NYUSH'22)
 • Guangwen Fan
 • Yi Gao (NYUSH'22)
 • Paavani Garg (CAS'13)
 • Reverend Robert J. Godley (WSC'71)
 • Xinyu Gu (NYUSH'22)
 • Ling Gu
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Qinrui He (NYUSH'22)
 • Ying He (CAS'24)
 • Yancheng He (NYUSH'22)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Xinchen Hu (NYUSH'24)
 • Xintao Huang (NYUSH'22)
 • Baojia Huang (NYUSH'22)
 • Andrew Sun Huang (CAS'19)
 • Shuo C. Huang (GSAS'92)
 • Mohammed A. Islam (CAS'13)
 • Zhonghui Ji
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Ying Jiang
 • Zongxuan Jin (TANDON'12)
 • Hao Kou (NYUSH'22)
 • Xuemei Lai
 • Joao Ji Won Lee (NYUSH'22)
 • Jeffrey Lehman
 • Yuxuan Li (NYUSH'22)
 • Haozhe Li
 • Yi Jie Li (NYUSH'22)
 • Hui Li
 • Jialu Li (NYUSH'22)
 • Qiaowei Li (NYUSH'22)
 • Minghui Li
 • Shaonong Li
 • Jiaying Liang (NYUSH'22)
 • Xiao Liang (NYUSH'22)
 • Kevin Maddux Liang (NYUSH'22)
 • Brandon Lin (NYUSH'22)
 • Yang Lin
 • Jiyao Lin
 • Jiayan Liu (NYUSH'22)
 • Yinyihong Liu (NYUSH'22)
 • Yutong Liu (NYUSH'22)
 • Tiezhu Liu
 • Kyle Lok (NYUSH'22)
 • Theresa Loo
 • Jie Lu
 • Zeyu Lu (NYUSH'23)
 • Wei Lu
 • Ye Lu
 • Yiyang Luo (NYUSH'22)
 • Manru Ma
 • Enjie Mao
 • Astrid Matute (NYUSH'22)
 • Jackson McQueeney (NYUSH'22)
 • Fernando Medina (NYUSH'18)
 • Yihan Meng (NYUSH'22)
 • Noel Miller (SILVER'02)
 • Lathika Mouli (NYUSH'17)
 • Mr. and Mrs. Jack Braha
 • Tristan Murdoch (NYUSH'22)
 • Sharon S. Nazarian
 • Yifan Ouyang (NYUSH'22)
 • Yuchen Qin
 • Tian Qin (NYUSH'22)
 • Ziran Qu (NYUSH'25)
 • Victor M. Quinones (STEINHARDT'84)
 • Pradhan S. Rao
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Tyler Rhorick (NYUSH'17)
 • Marvin A. Riddle
 • Yu Sang (NYUSH'22)
 • Fern D. Senior (STERN'13)
 • Henry Shaffer (NYUSH'22)
 • Yiyang Shao (NYUSH'22)
 • Madeline Shedd (NYUSH'23)
 • Tianjun Shen
 • Jiannan Shi (NYUSH'22)
 • Rajesh K. Singh
 • Carly Siuta
 • Zhimin Song
 • Yan Sun
 • Haoyu Sun (NYUSH'22)
 • Xiuhong Tang
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Bao-Ngoc Tran
 • Norman Vorchheimer (TANDON'62)
 • Ruiqi Wang (NYUSH'22)
 • Yinqi Wang (NYUSH'22)
 • Xiaoxuan Wang (NYUSH'22)
 • Zhangyi Wang (NYUSH'22)
 • Xinran Wang (NYUSH'22)
 • Yuxuan Wang (NYUSH'22)
 • Chengxi Wang (NYUSH'22)
 • Boyu Wang (NYUSH'22)
 • Xingying Wang (NYUSH MS'22)
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Yanqiu Wang
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Xiaozu Wang (GSAS'98)
 • Xin Wei
 • Peiyang Wen (NYUSH'22)
 • Jiayu Wu (NYUSH'22)
 • Xiangyang Wu
 • Xing Xia
 • Ming Xian (NYUSH'22)
 • Ziyi Xiao (NYUSH'22)
 • Yajie Xiao (NYUSH'22)
 • Wang Xiaoling
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Sihan Xie (NYUSH'24)
 • Melanie Xu
 • Kangping Xu (STEINHARDT'15)
 • Mengqing Xu
 • Ke Xu (NYUSH'22)
 • Boyan Xu (NYUSH'22)
 • You Xu (NYUSH'22)
 • Yihan Xu (NYUSH'22)
 • Yufei Xue (NYUSH'22)
 • Zilin Yan
 • Yu Yan (NYUSH'22)
 • Xinghang Yang (NYUSH'22)
 • Yuheng Yang (NYUSH'22)
 • Zhihan Yang (NYUSH'22)
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Yuhan Yao (NYUSH'22)
 • Qiao Ye
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Yue Yin
 • Siyuan Yu (NYUSH'22)
 • Bo Yu
 • Zhuochen Yuan (NYUSH'22)
 • Almaz Zelleke
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Yilong Zhang (NYUSH'22)
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Ling'er Zhang (NYUSH'22)
 • Xuyou Zhang (NYUSH'22)
 • Changan Zhang
 • Liqin Zhang
 • Yilin Zhang
 • Yayuan Zheng (NYUSH'22)
 • Mingqian Zheng (NYUSH'22)
 • Yawen Zheng (NYUSH'24)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Kaining Zhou (NYUSH'22)
 • Yaming Zhou
 • Xuanyu Zhu
 • Liyang Zhu (NYUSH'22)
 • Zaixin Zhu
 • Peijun Zhu
 • Yanru Zhu (NYUSH'22)

2013 Fund Leadership Committee Members

Xilin Chen (NYUSH '22), Co-Chair
Yuanchao Ding (NYUSH '22), Co-Chair
Yihan Yuan (NYUSH '24), Director of Events
Yuxuan Li (NYUSH '24), Director of Marketing, Media & Creative Design (MMCD)
Shuhan Zhang (NYUSH '24), Director of Alumni Relations & External Communication (AREC)
Kaiwen Hu (NYUSH '25), Chief of Staff


Anderson Lin (NYUSH '22)
Tiffany Lin (NYUSH '25)
Yuhui Song (NYUSH '24)
Yongying Zhou (NYUSH '25)
Siyao Chen (NYUSH '24)
Yinan Yao (NYUSH '25)
Yiru Zhou (NYUSH '25)