AY2022 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

The 2013 Fund Honor Roll is updated end-of-day on Fridays. If you don't see your name listed, please check back next Friday.

Honor Roll List 2022

 • Connor Aldredge (NYUSH'22)
 • Jinjun An
 • James Bai (NYUSH'22)
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Peter W. Brueggen (WSC'87)
 • Yifan Bu (NYUSH'22)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Yicen Cai (NYUSH'22)
 • SIwen Cao
 • Ya-Chi Chang (NYUSH'22)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Liyu Chen (NYUSH'22)
 • Jiaxi Chen
 • Yijia Chen (NYUSH'22)
 • Xilin Chen (NYUSH'22)
 • Chunling Chen
 • Zhu Chen (NYUSH'22)
 • Lin Chen
 • Xinyu Chi (NYUSH'22)
 • Qian Chu (NYUSH'22)
 • Alexander Cleveland (NYUSH'22)
 • Jennifer L. Craighead
 • Zihan Dai (NYUSH'22)
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Roy M. Diehl
 • Shuzhe Ding
 • Yuanchao Ding (NYUSH'22)
 • Tenielle Ellis (NYUSH'23)
 • Guangwen Fan
 • Yi Gao (NYUSH'22)
 • Paavani Garg (CAS'13)
 • Reverend Robert J. Godley (WSC'71)
 • Ling Gu
 • Xinyu Gu (NYUSH'22)
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Ying He (CAS'24)
 • Yancheng He (NYUSH'22)
 • Qinrui He (NYUSH'22)
 • Xinchen Hu (NYUSH'22)
 • Xintao Huang (NYUSH'22)
 • Baojia Huang (NYUSH'22)
 • Shuo C. Huang (GSAS'92)
 • Mohammed A. Islam (CAS'13)
 • Zhonghui Ji
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Ying Jiang
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Zongxuan Jin (TANDON'12)
 • Hao Kou (NYUSH'22)
 • Xuemei Lai
 • Joao Ji Won Lee (NYUSH'21)
 • Jeffrey Lehman
 • Haozhe Li
 • Hui Li
 • Yuxuan Li (NYUSH'22)
 • Jialu Li (NYUSH'22)
 • Qiaowei Li (NYUSH'22)
 • Minghui Li
 • Shaonong Li
 • Yi Jie Li (NYUSH'22)
 • Xiao Liang (NYUSH'22)
 • Kevin Maddux Liang (NYUSH'22)
 • Jiaying Liang (NYUSH'22)
 • Jiyao Lin
 • Yang Lin
 • Brandon Lin (NYUSH'22)
 • Yutong Liu (NYUSH'22)
 • Yinyihong Liu (NYUSH'22)
 • Tiezhu Liu
 • Jiayan Liu (NYUSH'22)
 • Kyle Lok (NYUSH'22)
 • Theresa Loo
 • Jie Lu
 • Zeyu Lu (NYUSH'21)
 • Wei Lu
 • Ye Lu
 • Yiyang Luo (NYUSH'22)
 • Manru Ma
 • Enjie Mao
 • Astrid Matute (NYUSH'22)
 • Jackson McQueeney (NYUSH'22)
 • Fernando Medina (NYUSH'18)
 • Yihan Meng (NYUSH'22)
 • Noel Miller (SILVER'02)
 • Lathika Mouli (NYUSH'17)
 • Tristan Murdoch (NYUSH'22)
 • Sharon S. Nazarian
 • Yifan Ouyang (NYUSH'22)
 • Yuchen Qin
 • Tian Qin (NYUSH'22)
 • Ziran Qu (NYUSH'25)
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Tyler Rhorick (NYUSH'17)
 • Marvin A. Riddle
 • Yu Sang (NYUSH'22)
 • Fern D. Senior (STERN'13)
 • Henry Shaffer (NYUSH'22)
 • Yiyang Shao (NYUSH'22)
 • Madeline Shedd (NYUSH'22)
 • Tianjun Shen
 • Jiannan Shi (NYUSH'21)
 • Rajesh K. Singh
 • Carly Siuta
 • Haoyu Sun (NYUSH'22)
 • Yan Sun
 • Xiuhong Tang
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Bao-Ngoc Tran
 • Norman Vorchheimer (TANDON'62)
 • Xinran Wang (NYUSH'22)
 • Xiaoxuan Wang (NYUSH'22)
 • Boyu Wang (NYUSH'22)
 • Yuxuan Wang (NYUSH'22)
 • Yinqi Wang (NYUSH'22)
 • Zhangyi Wang (NYUSH'22)
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Ruiqi Wang (NYUSH'22)
 • Chengxi Wang (NYUSH'22)
 • Xingying Wang (NYUSH MS'22)
 • Yanqiu Wang
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Xiaozu Wang (GSAS'98)
 • Xin Wei
 • Peiyang Wen (NYUSH'22)
 • Jiayu Wu (NYUSH'22)
 • Xiangyang Wu
 • Xing Xia
 • Ming Xian (NYUSH'22)
 • Ziyi Xiao (NYUSH'22)
 • Yajie Xiao (NYUSH'22)
 • Wang Xiaoling
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Sihan Xie (NYUSH'24)
 • Boyan Xu (NYUSH'22)
 • Mengqing Xu
 • Ke Xu (NYUSH'24)
 • Yihan Xu (NYUSH'22)
 • Melanie Xu
 • You Xu (NYUSH'22)
 • Kangping Xu (STEINHARDT'15)
 • Yufei Xue (NYUSH'22)
 • Yu Yan (NYUSH'22)
 • Zilin Yan
 • Yuheng Yang (NYUSH'22)
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Xinghang Yang (NYUSH'22)
 • Zhihan Yang (NYUSH'22)
 • Yuhan Yao (NYUSH'22)
 • Qiao Ye
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Yue Yin
 • Bo Yu
 • Siyuan Yu (NYUSH'22)
 • Zhuochen Yuan (NYUSH'22)
 • Almaz Zelleke
 • Yilin Zhang
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Xuyou Zhang (NYUSH'22)
 • Yilong Zhang (NYUSH'22)
 • Ling'er Zhang (NYUSH'22)
 • Changan Zhang
 • Liqin Zhang
 • Mingqian Zheng (NYUSH'22)
 • Yayuan Zheng (NYUSH'22)
 • Yawen Zheng (NYUSH'24)
 • Mu Zhong (NYUSH'25)
 • Yaming Zhou
 • Kaining Zhou (NYUSH'22)
 • Liyang Zhu (NYUSH'22)
 • Yanru Zhu (NYUSH'22)
 • Zaixin Zhu
 • Xuanyu Zhu
 • Peijun Zhu

2013 Fund Leadership Committee Members

Xilin Chen (NYUSH '22), Co-Chair
Yuanchao Ding (NYUSH '22), Co-Chair
Yihan Yuan (NYUSH '24), Director of Events
Yuxuan Li (NYUSH '24), Director of Marketing, Media & Creative Design (MMCD)
Shuhan Zhang (NYUSH '24), Director of Alumni Relations & External Communication (AREC)
Kaiwen Hu (NYUSH '25), Chief of Staff


Anderson Lin (NYUSH '22)
Tiffany Lin (NYUSH '25)
Yuhui Song (NYUSH '24)
Yongying Zhou (NYUSH '25)
Siyao Chen (NYUSH '24)
Yinan Yao (NYUSH '25)
Yiru Zhou (NYUSH '25)