Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

 

 

Honor Roll List 2021

 • Ariana Alvarez (NYUSH'23)
 • Claudia Ameijeiras (NYUSH'21)
 • Beijing Enxiang Group
 • Benevity Community Impact Fund
 • Ming Bian
 • Daniel Blum
 • Yumin Cai (NYUSH'21)
 • Xuwen Cai
 • Yishu Cao (NYUSH'18)
 • Siwen Cao
 • Jennifer Carey
 • Lei Chen
 • Michael A. Chen
 • Yuru Chen (NYUSH'21)
 • Lan Chen
 • Shifan Chen (NYUSH'24)
 • Chunling Chen
 • Shih-Huan Chou
 • Carter Christensen (NYUSH'23)
 • Yingyue Cui (NYUSH'21)
 • Zineb Dardafaa (NYUSH'23)
 • Glaucia P. Demblowski
 • Karen Doyne
 • Ye Du (NYUSH'21)
 • Carole Dulong
 • Aishya Elysia (NYUSH'23)
 • Guangwen Fan
 • Alyanna Sophia Felix (NYUSH'21)
 • Mariana Fernandez (NYUSH'21)
 • Roberto Fernandez
 • Danyi Fu (Tandon'20)
 • Jingyi Gao (NYUSH'24)
 • Haoyu Gao (NYUSH'21)
 • Shihai Gong
 • Deidre Grubb
 • Chenyuan Guo
 • Melanie Hackney
 • Yixiao Han (NYUSH'22)
 • Xiaomei Han
 • Yuying He (NYUSH'23)
 • Santiago Hernandez (NYUSH'23)
 • Yiming Huang (NYUSH'21)
 • Qiling Huang
 • Yankun Lucas Jiang (NYUSH'20)
 • Jiajun Jiao (CAS'25)
 • Lei Jin
 • Lexuan Jin
 • Jungseog Kang
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Xiaojun Kong
 • Maya Kramer
 • Leksa Lee
 • Jeffrey Lehman
 • Shaonong Li
 • Yujun Li
 • Louis Li (NYUSH'24)
 • Boxuan Li (NYUSH'24)
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Cheng Li
 • Huiqin Li
 • Yixian Lin
 • Haixia Liu
 • Yixuan Liu (NYUSH'21)
 • Zhe Liu (STERN'17, STERN'20)
 • Cathie Liu
 • Living Word Shanghai
 • Melissa Katherine Louie (NYUSH'17)
 • Wei Lu
 • Peiqing Lu
 • Panjian Lyu (CAS'21)
 • Xiaoqing Ming
 • Stanley Ng
 • Zheng Ni
 • NYU Shanghai Parents Food Safety Union
 • Dori Paulino (Steinhardt'07, Steinhardt'11)
 • Corey Payones (NYUSH'21)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Jacob Rast (NYUSH'17)
 • Rodrigo Reyes (NYUSH'22)
 • Shanghai JiaXi Culture Development Co., Ltd.
 • Jonathan Shaw (NYUSH'21)
 • Shuyi Shen (NYUSH'24)
 • Pengju Shen
 • Jie Shen
 • Shenzhen EM Foundation
 • Bin Song
 • Zhimin Song
 • Yuanhong Sun (NYUSH'21)
 • Yan Sun
 • Fu Tang
 • Linda Tervaniemi (NYUSH'23)
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Jiahe Tian (NYUSH'21)
 • Shijun Tong
 • Yujie Tu (CAS'21)
 • Joanna Waley-Cohen
 • Lisa Wang
 • Yu Wang
 • Zhixun Wang
 • Sihan Wei (NYUSH'21)
 • Xiaoping Wei
 • Tao Wen (NYUSH'22)
 • Shihui Wu
 • Xiuxia Wu
 • Fei Xie (CAS'25)
 • Nuo Xu (NYUSH'24)
 • Yuhong Xu
 • Lan Xue
 • Yuxin Yan (SPS'18)
 • Suya Yan
 • Zhixuan Mark Yang (Courant'99)
 • Ke Yang ( Steinhardt'20 )
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Wushuang Yao (NYUSH'24)
 • Caifang Yao
 • Isabella Yap (NYUSH'23)
 • Thomas Yee (NYUSH'22)
 • Monika Yosifova (NYUSH'21)
 • Chaozhi You
 • Hao Yu
 • Almaz Zelleke
 • Yu hong Zha (NYUSH'24)
 • Changan Zhang
 • qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Yan Zhang
 • Shuhan Zhang (NYUSH'24)
 • Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
 • Tianle Zhang
 • Yiwei Zhao (NYUSH'24)
 • Geoffery Zheng
 • Ying Zhou
 • Yun Zhou
 • Yaming Zhou
 • Zhongwen Zhou (NYUSH'21)
 • Guiling Zhu
 • Justin Zotos (NYUSH'21)
 • Chunhui Zou
 • 立中 俞
 • 思彤 薛