Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll 2016

  • 308 East 50th Street LLC
  • Jialing Ai
  • Roxanna Anspach
  • Danny Bao (STERN'01)
  • Jianying Bao
  • Lisa Barry (NYUSH'17)
  • Beijing Topwin Investment Group
  • Glenn Philip Bennett
  • Bridget M. Bennett
  • Fiona Bennett (NYUSH'20)
  • Alex Brickhaus (NYUSH'17)
  • Bright Oceans Corporation
  • Jun Cai (NYUSH'17)
  • Xiao Cai
  • Zhikai Cao
  • Qiaolan Cao
  • Juan Carlos (NYUSH'17)
  • Ronald Wai Yan Chan (STERN'02)
  • Baaria Ahmad Chaudhary (NYUSH'17)
  • Roman Chen (NYUSH'17)
  • Xiuxia Chen
  • Michael A. Chen (NYUSH'17)
  • Yinlin Chen
  • Xiaoyan Chen
  • Weiyi Chen
  • Billy Chen Ou Yang (NYUSH'17)
  • Jim Shou Cheng (STERN'12)
  • Dewen Cheng
  • Peiyan Cheng
  • Cheng Cheng
  • Edward Cheung
  • Yuhan Chin (TANDON’13)
  • Patricia Chou
  • Pam Demetroulakos
  • James L. Demetroulakos
  • Wei Deng
  • Jinsong Ding
  • Ping Ding
  • Bingling Du (NYUSH'17)
  • DongNing Fang (NYUSH'17)
  • Fidelity Charitable
  • Amit Gal-Or (NYUSH'18)
  • Keith Bradoc Gallant
  • Qi Gao
  • Feng Gao
  • Baipeng Gong (NYUSH'20)
  • Carolyn M. Graham
  • Grand Pacific Leasing Corp. Ltd.
  • Sabrina S. Greene (NYUSH'17)
  • Defeng Han
  • Gabriel L. Hayes (STERN'12)
  • Jie He
  • Shaopeng He (WAG'14)
  • Tri Hoang (NYUSH'19)
  • Megan C. Hou (NYUSH'17)
  • Ming-Chu Hsu (STERN'89)
  • Bowen Hu (NYUSH'17)
  • Shaogang Hu
  • Ivy Sisi Hu
  • Huatai Securities Research Institute
  • Inner Mongolia ManShi Coal Group Co.,Ltd.
  • Zhenyu Ji
  • Yankun Jiang (NYUSH'20)
  • Lei Jin
  • Biao Jin
  • Carole Berotte Joseph (STEINHARDT'92)
  • Sandra Kohn (NYUSH'17)
  • Andre J.L. Koo (STERN'94)
  • Annette L. Kudrak (TISCH'92)
  • Kun Lao (NYUAD'14)
  • Sangjin Lee (NYUSH'19)
  • Jeffrey S. Lehman
  • Arthur Levitt
  • Hong Li
  • Yuhong Li
  • Zhengwu Li
  • Chenghao Li (NYUSH‘19)
  • Zhiwen Li
  • Zhe Liu
  • Shi An Liu
  • Hongxia Liu (GSAS'88)
  • Zikai Liu (NYUSH'17)
  • Zhi Liu
  • Qiang Liu
  • Lizhou Lu (NYUSH'17)
  • Weiji Lu
  • Jie Lu (NYUSH'17)
  • Tianshu Lyu (NYUSH'17)
  • Yong Ma
  • Pramugdha Maheswari (NYUSH '17)
  • Enjie Mao
  • Enrique M. Menendez (NYUSH'17)
  • Wenli Meng
  • Tomasz Merta (NYUSH'17)
  • Dana Meyers (NYUSH'17)
  • Hong Min
  • Meizhi Ng (NYUSH'17)
  • Sophia Noel (NYUSH'17)
  • Qinghua Pan
  • Yachao Peng
  • Ningchuan Peng (NYUSH'17)
  • Yin Li Pien
  • Wenjun Qin
  • Ferwa Razzaq (NYUSH'17)
  • Maximilian Reiff (NYUSH'17)
  • Tyler P. Rhorick (NYUSH'17)
  • Jia Rong (NYUSH'17)
  • Cato Isabelle van Schaik (NYUSH'17)
  • Barbara S. Schone
  • Shahn Shamdasani (NYUSH'17)
  • Shanghai HiTime Real Estate (Group) Co., Ltd.
  • Shanghai Hong Lu Real Estate Dev Co. Ltd.
  • Lin Shi
  • Ian Soder (NYUSH'17)
  • Rime Sun
  • Weijun Sun
  • Xiaoyang Sun (NYUSH'17)
  • Li Sun (SPS'98)
  • Cynthia Lauren Sun (NYUSH'17)
  • Xiaohua Tang
  • The Winston Foundation, Inc.
  • Mutong Tian (NYUSH'17)
  • TianAn Cyber Park
  • Yuxin Tong (NYUSH'17)
  • Toshiba Medical Systems (China) Co., Ltd.
  • Paula Mery Velasquez (NYUSH'17)
  • Joanna Waley-Cohen
  • Ling Wan
  • Huiyao Wang
  • Danian Wang
  • Aiying Wang
  • Che Wang (NYUSH'17)
  • Mingzhi Wang
  • Xingyu Wang (NYUSH'18)
  • Yiqiao Wang (NYUSH '17)
  • Shoufen Wang
  • Xin Wei
  • Wei Fang Subdistrict Office
  • Jing Wen (NYUSH'19)
  • Dan Wong
  • Shihui Wu Wu
  • Woody Wu (STERN'92)
  • Qimo Wu
  • Yang Xia (STERN'03)
  • Xing Xia
  • Xiaoying Xiang
  • Daniel Xu
  • Jie Xu
  • Ping Xu
  • Lan Xue
  • Xiang Yan
  • Zhixuan Mark Yang (CIMS'99)
  • Xiaohua Yang
  • Fan Yang (NYUSH'17)
  • Shangrong Yang
  • Shengjia Yin (NYUSH'17)
  • Lizhong Yu
  • Yaping Zhang
  • Haiyun Zhang
  • Ming Zhang
  • Qiling Zhang
  • Hao Zhang
  • Yanjun Zhang
  • Genhua Zhang
  • Wei Zhang
  • Annie Zhang
  • Qiuwan Zhao
  • Jun Zheng
  • Danmeng Zheng (NYUSH‘17)
  • Yingyao Zhou (GSAS'99)
  • Nan Zhou
  • Cancan Zhou
  • Yongxin Zhu (NYUSH'17)
  • Chen Zijie (NYUSH'17)