Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll 2016

 • 308 East 50th Street LLC (Stern'89)
 • Jialing Ai
 • Roxanna Anspach
 • Danny Q. Bao (Stern'01)
 • Jianying Bao
 • Lisa Barry (NYUSH'17)
 • Beijing Topwin Investment Group
 • Fiona Bennett (NYUSH'20)
 • Bridget M. Bennett
 • Glenn Philip Bennett
 • Alex Brickhaus (NYUSH'17)
 • Jun Cai (NYUSH '17)
 • Xiao Cai
 • Zhikai Cao
 • Qiaolan Cao
 • Juan Carlos (NYUSH‘17)
 • Ronald Wai Yan Chan (Syern'02)
 • Baaria Ahmad Chaudhary (NYUSH'17)
 • Xiaoyan Chen
 • Xiuxia Chen
 • Mike Chen (NYUSH'17)
 • Roman Chen (NYUSH'17)
 • Yinlin Chen
 • Weiyi Chen
 • Billy Chen Ou Yang (NYUSH'17)
 • Jim Shou Cheng (Stern'12)
 • Dewen Cheng
 • Cheng Cheng
 • Peiyan Cheng
 • Edward Cheung
 • Siu Wai Cheung
 • Yuhan Chin (Tandon’13)
 • Patricia Chou
 • James L. Demetroulakos
 • Pam Demetroulakos
 • Jinsong Ding
 • Ping Ding
 • Bingling Du (NYUSH'17)
 • DongNing Fang (NYUSH '17)
 • Fidelity Charitable
 • Amit Gal-Or (NYUSH'18)
 • Keith Bradoc Gallant
 • Qi Gao
 • Feng Gao
 • Baipeng Gong (NYUSH'20)
 • Carolyn M. Graham
 • Grand Pacific Leasing Corp. Ltd.
 • Sabrina S. Greene (NYUSH'17)
 • Defeng Han
 • Gabriel L. Hayes (Stern'12)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Jie He
 • Tri Hoang (NYUSH'19)
 • Megan C. Hou (NYUSH'17)
 • Ming-Chu Hsu
 • Bowen Hu (NYUSH'17)
 • Shaogang Hu
 • Ivy Sisi Hu
 • Huatai Securities Research Institute
 • Inner Mongolia ManShi Coal Group Co.,Ltd.
 • Zhenyu Ji
 • Yankun Jiang
 • Biao Jin
 • Lei Jin
 • Carole Berotte Joseph (Steinhardt'92)
 • Sandra Kohn (NYUSH '17)
 • Andre J.L. Koo (Stern'94)
 • Annette L. Kudrak (Tisch'92)
 • Kun Lao (Abu Dhabi'14)
 • Sangjin Lee (NYUSH'19)
 • Jeffrey S. Lehman
 • Arthur Levitt
 • Zhengwu Li
 • Zhiwen Li
 • Chenghao Li (NYUSH‘19)
 • Hong Li
 • Yuhong Li
 • Zikai Liu (NYUSH'17)
 • Shi An Liu
 • Zhe Liu
 • Hongxia Liu (GSAS'88)
 • Qiang Liu
 • Zhi Liu
 • Jie Lu (NYUSH'17)
 • Lizhou Lu (NYUSH'17)
 • Weiji Lu
 • Tianshu Lyu (NYUSH'17)
 • Yong Ma
 • Pramugdha Maheswari (NYUSH '17)
 • Enjie Mao
 • Enrique Menendez (NYUSH‘17)
 • Wenli Meng
 • Tomasz Merta (NYUSH'17)
 • Dana Meyers (NYUSH‘17)
 • Hong Min
 • Meizhi Ng (NYUSH'17)
 • Sophia Noel (NYUSH'17)
 • Qinghua Pan
 • Ningchuan Peng (NYUSH'17)
 • Yachao Peng
 • Yin Li Pien
 • Wenjun Qin
 • Ferwa Razzaq (NYUSH'17)
 • Maximilian Reiff (NYUSH'17)
 • Tyler P. Rhorick (NYUSH'17)
 • Jia Rong (NYUSH'17)
 • Cato Isabelle van Schaik (NYUSH‘17)
 • Barbara S. Schone
 • Shahn Shamdasani (NYUSH'17)
 • Shanghai HiTime Real Estate (Group) Co., Ltd.
 • Shanghai Hong Lu Real Estate Dev Co. Ltd.
 • Lin Shi
 • Ian Soder (NYUSH'17)
 • Rime Sun
 • Weijun Sun
 • Xiaoyang Sun (NYUSH'17)
 • Li Sun (SPS'98)
 • Cynthia Lauren Sun (NYUSH'17)
 • Xiaohua Tang
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Mutong Tian (NYUSH'17)
 • TianAn Cyber Park
 • Yuxin Tong (NYUSH'17)
 • Toshiba Medical Systems (China) Co., Ltd.
 • Paula Mery Velasquez (NYUSH'17)
 • Joanna Waley-Cohen
 • Ling Wan
 • Huiyao Wang
 • Mingzhi Wang
 • Shoufen Wang
 • Che Wang (NYUSH'17)
 • Danian Wang
 • Aiying Wang
 • Xingyu Wang (NYUSH‘18)
 • Yiqiao Wang (NYUSH '17)
 • Xin Wei
 • Wei Fang Subdistrict Office
 • Jing Wen (NYUSH'19)
 • Dan Wong
 • Woody Wu
 • Shihui Wu
 • Qimo Wu
 • Nannan Xia
 • Yang Xia (Stern'03)
 • Xing Xia
 • Xiaoying Xiang
 • Daniel Xu
 • Ping Xu
 • Jie Xu
 • Lan Xue
 • Xiang Yan
 • Xiaohua Yang
 • Zhixuan Mark Yang (Courant Institute'99)
 • Fan Yang (NYUSH'17)
 • Shangrong Yang
 • Shengjia Yin (NYUSH '17)
 • Yanjun Zhang
 • Yaping Zhang
 • Annie Xiaoqi Zhang
 • Hao Zhang
 • Ming Zhang
 • Haiyun Zhang
 • Genhua Zhang
 • Qiling Zhang
 • Wei Zhang
 • Qiuwan Zhao
 • Jun Zheng
 • Danmeng Zheng (NYUSH'17)
 • Cancan Zhou
 • Nan Zhou
 • Yingyao Zhou (Courant'98)
 • Yongxin Zhu (NYUSH'17)
 • Chen Zijie (NYUSH'17)