You are here

2019 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

Sincere appreciation to our anonymous donors!

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

2019 Honor Roll List

Sidra Ahmad (CAS'16)
Kevin Kolawale Akinfolarin (NYUSH'17)
Justin Amoafo (NYUSH'19)
Xiao Bai (NYUSH'19)
Liu Bai
Leyi Bao
Jade J. Basinski (NYUSH'19)
Benevity Community Impact Fund
Wei Bi
Krista M. Bolton (NYUSH'19)
Sara Dora Bruszt (NYUSH'19)
Philip Cacouris
James G. Cantwell
Siwen Cao
Zhikai Cao
Kong Ching Chan
Stephanie Chan
Wei Chang
Fidelity Charitable
Ye Chen (NYUSH'19)
Hong-Bin Chen (NYUSH'17)
Jiangwu Chen
Liang Chen
Peihong Chen
Zhe Chen
Lan Chen
Fang Chen
Yue Chen
Jieping Chen
Jian Chen
Lin Chen
Clare Chen
Liang Chen
Peiyan Cheng
Feng Chiu (NYUSH'19)
Karen L. Christenson
Anthony Michael Comeau (NYUSH'19)
Luca Conti (NYUSH'19)
Rodolfo Cossovich
Huarong Cui
Yan Cui
Ratan Dey
Zhengyuan Ding (NYUSH'18)
Qianhua Ding
Michael Dinku (NYUSH'19)
Shuting Dong (NYUSH'19)
Qingyi Dou (NYUSH'19)
Artem Dovzhenko (NYUSH'19)
Claudia Helen Dzaluk (NYUSH'19)
Olesia Ermilova (NYUSH'19)
Kaige Fan
Yiyun Fan (NYUSH'19)
Xingyi Fan (NYUSH'19)
Jun Fang
Edward Fang
Qiheng Fang (NYUSH'19 )
Ilham Farah (NYUSH'17)
Jiubo Fei
Ashley Friedland (NYUSH'19)
Hannah Frishberg
Yingzhou Fu
Carlo Gabriel (NYUSH'19)
James Gao
Siyan Gao (NYUSH'19)
Qingyin Ge (NYUSH'19)
Kristen Monique Glinton (NYUSH'19)
Qiufeng Gu
Yiwen Gu
Yunqiu Guo (NYUSH'19)
Xiaoying Guo (NYUSH'19)
Qing Guo
Liansheng Guo
Linna Ha (NYUSH'19)
Zainab Haider (NYUSH'19)
Shaopeng He
Guanhua He
Wenqian Hu (NYUSH'19)
Jianghao Hu (NYUSH'19)
Haotian Hu (NYUSH'19)
Ying Hu
Jiaxuan Hu (NYUSH'19)
Qiling Huang
Xincheng Huang (NYUSH'19)
Yanli Huang
Xiaotong Huang
Andrew Huang (NYUSH'19)
Min-Hsuan Huang (NYUSH'19)
Sizhi Huang (NYUSH'19)
Maria A. Huber
Steve Iams
Kangbin Im (NYUSH'19)
Yuling Jia
Tao Jiao
Zhe Jin
Shang Jin (NYUAD'19)
Toshiko Joerger
Andrew D. Joslyn (NYUSH'19)
Hoyoung Jun (NYUSH'19)
Jungseog Kang
Anna Kendrick
Quanhui Kong
Li Kou (NYUSH'19)
Sabrina Ku (NYUSH'19)
Yonglong Lai
Sang Bin Lee
Laura Lehoczki (NYUSH'19)
Bin Lei
Honey Asrat Lera (NYUSH'19)
Yuqing Li (NYUSH'19)
Zeyao Li (NYUSH'19)
Zicheng Li
Kaiyi Li (NYUSH'19)
Ying Li
Yuhong Li
Tongzhou Li (NYUSH'19)
Chuandou Li
Guojiao Li (NYUSH'19)
Jun Li
Katherine Li (NYUSH'19)
Yixian Lin
Ying Lin
Kun Liu (NYUSH'19)
Tong Liu
Yitao Liu (NYUSH'19)
Haihe Liu
Qing Liu
Ying Liu
Changbo Liu
Living Word Shanghai
Annie Lu
Zijie Lu (NYUSH'19)
Peiqing Lu
Zijie Lu (NYUSH'19)
Ye Lu
Xiaoyue Luo (NYUSH'20)
Pengli Ma (NYUSH'19)
Shihua Ma
Daniel Magida
Enjie Mao
Aifang Mao
Conrad McLean
Rima Mehta (NYUSH'17)
Hong Min
Xiaoling Min
Eric Morales (NYUSH'19)
Patrick Michael Newland (NYUSH'21)
Roberto Noel (NYUSH'20)
NYU Shanghai Global Parents Union
Kevin F. Orellana (NYUSH'19)
Liddiard Orsolya (NYUSH'19)
Wenqian Pan
Eric Parren
Sinjen Patel (NYUSH'19)
Sihan Peng (NYUSH'19)
Xinyi Qian (NYUSH'19)
Lang Qiao
Yali Qu
Ivan Rasmussen
Yao Ren
John Rhoades (NYUSH'19)
Luke D. Roesler (NYUSH'17)
Tyler Roman (NYUSH'19)
Paola Rosas-Weed
Ibrahim Saeed (NYUSH'19)
Shikhar Sakhuja (NYUSH'19)
Huiyan Sang (NYUSH'19)
Agnescather Santiano (NYUSH'19)
Frank R. Scavone
Frank R. Scavone
Yimin Sha
Liyun Shan
Shanghai Qianji Investment Co., Ltd.
Shanghai Teng Bo Advertising Company
Shanghai Xu Fu Metal Trading Co., Ltd.
Lixin Shao
Donny Shen
Samanta Shi (NYUSH'19)
Yufeng Shi (NYUSH'19)
Marija Skiljevic (NYUSH'19)
Ian J. Soder (NYUSH'17)
Rudy Song
Zhimin Song
Bin Song
Ying Song
Standard Chartered Bank (China) Limited
Nicole Stephenson (NYUSH'19)
Desiree R. Stephenson
Shengying Su
Zhi Su (NYUSH'19)
Chen Su
Li Sun
Yiyang Sun (NYUSH'19)
Zihan Tang (NYUSH'19)
Haofeng Edward Tang
Min Tang
Yikai Tang (NYUSH'19)
Charlene Tang
Jien Tao
Jize Tao (NYUSH'19)
William Thompson (NYUSH'19)
Xiaoyun Wan
Yingqiang Wang (NYUSH'19)
Weiyi Wang (NYUSH'19)
Yufan Wang (NYUSH'19)
Zhijuan Wang
Yue Wang (NYUSH'20 )
Yiqun Wang
Weihang Wang
Qian Wang
Bei Wang (NYUSH'19)
Haiyun Wang
Yan Wang
Sarah Rose Wardles (NYUSH'19)
Wei Wei
Xin Wei
Qian Wei
Gang Wen
Brad Weslake
Melanie A White
Frederic Wiedenmann (NYUSH'19)
Bridgette Williams (NYUSH'19)
Millicent Wong (NYUSH'19)
Hongmei Wu
Cuiling Wu
Elaine Wu
Yushi Wu (NYUSH'19)
Jiaming Xia (NYUSH'17)
Wen Xia
Qiubin Xiang
Xiaoying Xiang
Yi Xiao
Chen Xiong (NYUSH'19)
Xiaohong Xu
Weilu Xu
Shijie Xu (NYUSH'19)
Yayuan Yan (NYUSH'17)
Anthony L. Yanchuk (NYUSH'19)
Junhua Yang
Hua Yang
Bosen Yang (NYUSH'19)
Jin Yang
Zhiheng Yang (NYUSH'22)
Leixia Yang
Aijun Yang
Donglin Yang
Xiuhui Yang
Yangzhou Shan Shi Instrument Co., Ltd
Wenbin Yao
Timothy C. Yao
Dong Yao
Linxiao Yao
Xiaoshuang Yin
Shijie Yu (NYUSH'17)
Lizhong Yu Yu
Jeanne Yu
Miguel Angel Zambrano Boy (NYUSH'20)
Almaz Zelleke
Kehang Zhang (NYUSH'19)
Qiling Zhang
Yaping Zhang
Zhenghan Zhang (NYUSH'19)
Haiyun Zhang
Wen Zhang
Qiuwan Zhao
Zihao Zhao (NYUSH'18)
Yijun Zhao
Ziyu Zhao (NYUSH'19)
Dan Zheng
Yiyun Zhou
Xuezhi Zhou
Yuxin Zhou (NYUSH'19)
Yaming Zhou
Ying Zhou
Hong Zhou
Nan Zhou
Guiling Zhu
Yanyu Zhu (NYUSH'19)
Zaixin Zhu
Junhan Zhu (NYUSH'19)
Khalbinur Zhuman (NYUSH'19)
Yuqun Zhuo