2019 Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll List 2019

 • Jinsong Ding
 • Jinsong Ding
 • Hannah Frishberg
 • Hannah Frishberg
 • Shanghai HiTime Real Estate (Group) Co., Ltd.
 • Junjin Wang
 • Junjin Wang
 • Li Tian Yang
 • Xiaohua Yang
 • Li Tian Yang
 • Xiaohua Yang
 • Jinqi Ye
 • Jinqi Ye
 • Justin Amoafo (NYUSH'19)
 • Xiao Bai (NYUSH'19)
 • Jianying Bao
 • Jade J. Basinski (NYUSH'19)
 • Beijing Topwin Investment Group
 • Filip Bendevski (NYUAD'21)
 • Benevity Community Impact Fund
 • Pingyu Bian
 • Krista M. Bolton (NYUSH'19)
 • Sara Dora Bruszt (NYUSH'19)
 • Chiara Aimee Burlamacchi (NYUSH'23)
 • Weishu Cao (NYUSH'18)
 • Kong Ching Chan
 • Diana Chan (NYUSH'21)
 • Wei Chang
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Wei Yi Chen
 • Hong-Bin Chen (NYUSH'17)
 • Yujie Chen
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Qinfei Chen (NYUSH'20)
 • Lan Chen
 • Ye Chen (NYUSH'19)
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Yan Chen
 • Chi Cheng (NYUSH'20)
 • Feng Chiu (NYUSH'19)
 • Karen L. Christenson
 • Anthony Michael Comeau (NYUSH'19)
 • Luca Conti (NYUSH'19)
 • YunTong Dai (NYUSH'23)
 • Joseph M. Dieu (NYUSH'22)
 • Joseph M. Dieu (NYUSH'22)
 • Zhengyuan Ding (NYUSH'18)
 • Michael Dinku (NYUSH'19)
 • Shuting Dong (NYUSH'19)
 • Qingyi Dou (NYUSH'19)
 • Carole Dulong (NYUSH'22)
 • Carole Dulong (NYUSH'22)
 • Claudia Helen Dzaluk (NYUSH'19)
 • Olesia Ermilova (NYUSH'19)
 • Amy Ernst (NYUSH'20)
 • Guangwen Fan
 • Yiyun Fan (NYUSH'19)
 • Xingyi Fan (NYUSH'19)
 • Jiayin Fan (NYUSH'23)
 • Jiayin Fan (NYUSH'23)
 • Ilham Farah (NYUSH'17)
 • Zeping Fei (NYUSH'20)
 • Zhuang Feiyang (NYUSH'23)
 • Ashley Friedland (NYUSH'19)
 • Carlo Gabriel (NYUSH'19)
 • Youjun Tango Gao
 • Qi Gao
 • Siyan Gao (NYUSH'19)
 • Youjun Tango Gao
 • Qingyin Ge (NYUSH'19)
 • Andrea Gispert Tello (NYUSH'20)
 • Kristen Monique Glinton (NYUSH'19)
 • Jintao Gu (GSAS'22)
 • Yunqiu Guo (NYUSH'19)
 • Xiaoying Guo (NYUSH'19)
 • Zhiqing Guo (NYUSH'23)
 • Zainab Haider (NYUSH'19)
 • Ya Wen Hao (NYUSH'22)
 • Jie He (NYUSH'20)
 • Jin He (NYUSH'23)
 • Shaopeng He
 • Jie He (NYUSH'20)
 • Guangcheng Hu
 • Haotian Hu (NYUSH'19)
 • Min-Hsuan Huang (NYUSH'19)
 • Xincheng Huang (NYUSH'19)
 • Andrew Huang (NYUSH'19)
 • Kangbin Im (NYUSH'19)
 • Yuling Jia
 • Ling Jiang
 • Ping Jin
 • Andrew D. Joslyn (NYUSH'19)
 • Hoyoung Jun (NYUSH'19)
 • Juneyao Airlines Co., Ltd.
 • Eliza Kennedy (NYUSH'23)
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Li Kou (NYUSH'19)
 • Sabrina Ku (NYUSH'19)
 • Xuemei Lai
 • Siew Hong Lai (NYUSH'23)
 • Maria Leiva Crossley (NYUSH'22)
 • Honey Asrat Lera (NYUSH'19)
 • Wenhe Li (NYUSH'20)
 • Gen Reagan Li
 • Kaiyi Li (NYUSH'19)
 • Guojiao Li (NYUSH'19)
 • Zhuoyou Li (NYUSH'20)
 • Hongyi Li (NYUSH'20)
 • Katherine Li (NYUSH'19)
 • Zeyao Li (NYUSH'19)
 • Tongzhou Li (NYUSH'19)
 • Xuemei Liu
 • Living Word Shanghai
 • Living Word Shanghai
 • Living Word Shanghai
 • Living Word Shanghai
 • Ziyun Lu (NYUSH'20)
 • Shan Lu (NYUSH'23)
 • Zijie Lu (NYUSH'19)
 • Zijie Lu (NYUSH'19)
 • Peiqing Lu
 • Ronghua Luan
 • Evan Long Ma (NYUSH'20)
 • Pengli Ma (NYUSH'19)
 • Evan Long Ma (NYUSH'20)
 • Daniel Magida
 • Enjie Mao
 • Astrid Matute Blanco (NYUSH'22)
 • Ruth T. Mclean (NYUSH'22)
 • Ruth T. Mclean (NYUSH'22)
 • Conrad McLean
 • Ruth T. Mclean (NYUSH'22)
 • Jake Edward Wang Van Meter (NYUSH'20)
 • Haijun Miao
 • Hong Min
 • Kyla Minato (NYUSH'20)
 • Xiaoqing Ming
 • Eric Morales (NYUSH'19)
 • Sirus Mrazik (NYUSH'20)
 • Patrick Michael Newland (NYUSH'21)
 • Junfang Ni
 • Claire Noble-Randall (NYUSH'20)
 • Roberto Noel (NYUSH'20)
 • Kevin F. Orellana (NYUSH'19)
 • Kevin F. Orellana (NYUSH'19)
 • Liddiard Orsolya (NYUSH'19)
 • Yunzhu Pan (NYUSH'20)
 • Qinghua Pan
 • Sinjen Patel (NYUSH'19)
 • Qingyu Peng (NYUSH'23)
 • Sihan Peng (NYUSH'19)
 • Xinyi Qian (NYUSH'19)
 • Chu Qian
 • Megan Rhoades (NYUSH'21)
 • John Rhoades (NYUSH'19)
 • Jonathan D. Roberts (NYUSH'22)
 • Jonathan D. Roberts (NYUSH'22)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Tyler Roman (NYUSH'19)
 • Haley Sadoff (NYUSH'19)
 • Ibrahim Saeed (NYUSH'19)
 • Shikhar Sakhuja (NYUSH'19)
 • Agnescather Santiano (NYUSH'19)
 • Frank R. Scavone
 • Shanghai You Fu Investment Company Ltd.
 • Feng Shao
 • Samanta Shi (NYUSH'19)
 • Lin Shi
 • Lin Shi
 • Gurkriti Singh (NYUSH'20)
 • Marija Skiljevic (NYUSH'19)
 • Yunxiao Song (NYUSH'20)
 • Nicole Stephenson (NYUSH'19)
 • Desiree R. Stephenson
 • Zhi Su (NYUSH'19)
 • Chen Su
 • Damian Suarez (NYUSH'21)
 • Rime Sun
 • Rime Sun
 • Zihan Tang (NYUSH'19)
 • Yikai Tang (NYUSH'19)
 • Haofeng Edward Tang
 • Haofeng Edward Tang
 • Jize Tao (NYUSH'19)
 • The Winston Foundation, Inc.
 • The Winston Foundation, Inc.
 • William Thompson (NYUSH'19)
 • Min Tian
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'20)
 • Joanna Waley-Cohen
 • Joanna Waley-Cohen
 • Yin Wang
 • Weizhen Wang
 • Yingqiang Wang (NYUSH'19)
 • Anran Wang (NYUSH'23)
 • Weizhen Wang
 • Yixuan Wang (NYUSH'20)
 • Bei Wang (NYUSH'19)
 • Yufan Wang (NYUSH'19)
 • Xueping Wang (NYUSH'20)
 • Zixin Wang (NYUSH'20)
 • Zengli Wang
 • Qian Wang
 • Sarah Rose Wardles (NYUSH'19)
 • Xiaoping Wei
 • Wei Fang Subdistrict Office
 • Wenzhou Zhong Zhi Technology Co., Ltd.
 • Melanie A White
 • Frederic Wiedenmann (NYUSH'19)
 • Bridgette Williams (NYUSH'19)
 • Millicent Wong (NYUSH'19)
 • Shawn Wu
 • Jiaming Xia (NYUSH'17)
 • Nannan Xia
 • Xing Xia
 • Nannan Xia
 • Jiaqiao Xiang (NYUSH'20)
 • Shuying Xiao (NYUSH'23)
 • Zhiye Xie (NYUSH'20)
 • Chen Xiong (NYUSH'19)
 • Yiwei Xu
 • Shijie Xu (NYUSH'19)
 • Yi Xu (NYUSH'17)
 • Jingyuan Xu (NYUSH'20)
 • Yayuan Yan (NYUSH'17)
 • Xiang Yan
 • Anthony L. Yanchuk (NYUSH'19)
 • Weibin Yao
 • Wenbin Yao
 • Sujie Ye
 • Sujie Ye
 • Chang-Ting Yeh (NYUSH'20)
 • Shijie Yu (NYUSH'17)
 • Lifan Yu (NYUSH'23)
 • Miguel Angel Zambrano Boy (NYUSH'20)
 • Yuping Zang (NYUSH'20)
 • Xia Zeng
 • Yan Zhang
 • Hanlu Zhang (NYUSH'20)
 • Junan Zhang (NYUSH'20)
 • Mengxuan Zhang (NYUSH'20)
 • Libo Zhang
 • Yong Zhang
 • Ziyu Zhao (NYUSH'19)
 • Zihao Zhao (NYUSH'18)
 • Yufeng Zhao (NYUSH'20)
 • Fangmin Zheng
 • Xueqing Isabella Zheng
 • Fangmin Zheng
 • Fei Zheng
 • Yaming Zhou
 • Ying Zhou
 • Zhenwen Zhu (Steinhardt'21)
 • Yanyu Zhu (NYUSH'19)