Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll 2018

 • Siu Wai Cheung
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Qinghua Pan
 • Jingbo Wu
 • Shan Xiang (NYUSH'18)
 • Isabel Adler (NYUSH'20)
 • Ronny Agyeman (NYUAD'16)
 • Adriano Albarosa (NYUSH'18)
 • Tirza Alberta (NYUSH'19)
 • Haider Ali (NYUSH'18)
 • Sonia Alvarez (NYUSH'19)
 • Claudia Ameijeiras (NYUSH'21)
 • Shirley Ariza (NYUSH'19)
 • Danling Auyang
 • Richard Awuku - Aboagye (NYUSH'18)
 • Danny Bao (STERN'01)
 • Lei Bao
 • Jianying Bao
 • Jorge Barreno (NYUSH'21)
 • Beijing Baozehang Auto Sales & Service Co., Ltd.
 • Beijing Jiade Liya Investment Consulting Co., Ltd.
 • Beijing Jinshili Advertising Co., Ltd.
 • Beijing Topwin Investment Group
 • Pingyu Bian
 • Ming Bian
 • Shanling Bian
 • Laura L. Bird
 • Kenton Blacutt (NYUSH'21)
 • Jill M. Bodnar
 • Pavel Bogdanov (NYUSH'18)
 • Sheila Brito (NYUSH'22)
 • Wyatt Elliott Bruton (STEINHARDT'20)
 • Jiaxin Bu (NYUSH'22)
 • Michelle K. Buonfiglio
 • Xuemei Cai
 • Xinying Cai
 • Xiao Cai
 • Lei Cai
 • Yishu Cao (NYUSH'18)
 • Jing Nan Cao (NYUSH'18)
 • Weihong Cao
 • Xiaofan Cao (GSAS'16)
 • Ronald Wai Yan Chan (STERN'02)
 • Christine Chan (STERN'8)
 • Kong Ching Chan
 • Diana Chan
 • Jeremy C.K. Chan (STERN'02)
 • Pooja Chandramohan (NYUSH'18)
 • Wei Chang
 • Fidelity Charitable
 • Christopher Chau (STERN'91)
 • Meng Zhu Chen (NYUSH'18)
 • Qiwei Chen (NYUAD'21)
 • Wei Yi Chen
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Tianqiao Chen
 • Yufeng Chen
 • Yijie Chen (NYUSH'19)
 • Luke Chen (NYUSH'19)
 • Ran Chen (NYUSH'18)
 • Zhenyu Chen (NYUSH'18)
 • Zhe Chen
 • Oliver Aoxin Chen (NYUSH'21)
 • Lei Chen
 • Peihong Chen
 • Yue Chen
 • Chenxi Chen (SPS'15)
 • Lan Chen
 • Feng Chen
 • Ziyu Chen (NYUSH'19 )
 • Liang Chen
 • Jiangwu Chen
 • Yida Chen (NYUSH'21)
 • Yujie Chen
 • Hong Chen
 • Rongxin Cheng (NYUSH'19)
 • Christina Cheng (CAS'05)
 • Teddy Cheng
 • Laura Cheng
 • Edward Cheung
 • David L. Cheung (STERN‘95)
 • Minghao Chi (NYUSH'19)
 • China Silkroad Investment & Development (Beijing) Co., Ltd.
 • Justin Chow (TISCH'15)
 • Karen L. Christenson (NYUSH'20)
 • Christine Christine Yu
 • Shanelle Chua
 • Ana Cicenia (NYUSH'18)
 • Omer Cohen (NYUSH'18)
 • Sean Coneys (NYUSH'19)
 • Carlos Cornejo (NYUSH'21)
 • Matthew Tyler Couch (NYUSH'19)
 • Saphya M. Council (NYUSH'17)
 • Jennifer L. Craighead
 • Dylan Crow (NYUSH'18)
 • Huarong Cui
 • Yan Cui
 • Joseph T. Currier
 • Chengwei Dai
 • Edvins Dancigs (NYUSH'21)
 • Dangdang.com
 • Oriana De Angelis (NYUSH'19)
 • Louis Demetroulakos (NYUSH'18)
 • Jinsong Ding
 • Jiayi Ding (NYUSH'21)
 • Yan Ding
 • Ping Ding
 • Honglei Dong
 • Weimin Dong
 • Bo Donners (NYUSH'18)
 • Weili Dou
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Jiayi Du (SPS'08)
 • Meiyang Du (NYUSH'17)
 • Carole Dulong
 • Lan Duo (STEINHARDT'15)
 • Matthew Eng (NYUSH'20)
 • Jonathan Eng (NYUSH'19)
 • Jeffrey Erlich
 • Amy Ernst (NYUSH'20)
 • Weiwen Fan
 • Guangwen Fan
 • Xinyi Fang (SPS'14)
 • Edward Fang
 • Zeerak Fayiz (NYUSH'18)
 • Yi Feng
 • Liming Feng
 • Yikai Feng (NYUSH'18)
 • Mariana Fernandez (NYUSH'21)
 • Dillon Fournier (NYUSH'19)
 • Yingzhuo Fu
 • Rico Fu (TANDON'10)
 • Hong Fu
 • Alina Gabdrakhmanova (NYUSH'18)
 • Amit Gal-Or (NYUSH'18)
 • Xiaoli Gan
 • Xingjian Gao (NYUSH'22)
 • Mingshen Gao
 • Qi Gao
 • Shaoping Gao
 • Shaan Gao
 • Weizhong Gao
 • Jie Gao (STERN'01)
 • Ming Gao (NYUSH'18)
 • Yunzhu Gao (NYUSH'18)
 • Xinyi Gao (NYUSH'21)
 • Youjun Tango Gao
 • Ruoming Gong (NYUSH'19)
 • Stanislaus Gonsalves
 • Xiaojie Gu (NYUSH'19)
 • Aaron Gu (STERN'08)
 • Miao Gu (SPS'15)
 • Asiya Gubaydullina (NYUSH'18)
 • Liansheng Guo
 • Sherry Guo (Stern'14)
 • Zhiyu Guo (NYUSH'21)
 • Hao Guo
 • Qiang Guo
 • Shisheng Guo
 • Linna Ha (NYUSH'19)
 • Benjamin Haller (NYUSH'19)
 • Sasha Hallman (NYUSH'21)
 • Defeng Han
 • Jiabei Han (NYUSH'19)
 • Adrian Hassan (CAS'02)
 • Kilian Hauser (NYUSH'19)
 • Jie He
 • Guanhua He
 • Jing He
 • Fiona He (WAG'13)
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Veronica Hernandez (NYUSH'17)
 • Gregory R. Hinerman
 • Dingrui Hou
 • Pei-Jen Hsu
 • Weixuan Hu
 • Yifan Hu (NYUSH'18)
 • Shanhong Hu
 • Jasmine Hu
 • Shaogang Hu
 • Jiang Hu
 • Ivy Sisi Hu
 • Xiaoye Hua (NYUSH'18)
 • Michelle Huang (NYUSH'18)
 • Li Huang
 • Kai Huang (CAS'04)
 • Jiachen Huang (NYUSH'19 )
 • Wenhao Huang
 • Meidan Huang
 • Ziyuan Huang (NYUSH'18)
 • Qi Huang (NYUSH'19)
 • Hong Huang
 • Yuan Huang (NYUSH'22)
 • HuaXia Finance Equity Investment Management Co., Ltd.
 • Xianghong Huo
 • Li Hwan Hwang (STEINHARDT'94)
 • Inner Mongolia ManShi Coal Group Co.,Ltd.
 • Jiayi Ji (NYUSH'21)
 • Yuling Jia
 • Yu Jia
 • Zhitao Jia
 • Zhe Jiang (NYUSH'19)
 • Zhimin Jiang
 • Guoqiang Jiang
 • Zhentao Jiang
 • Xiaomeng Jiang (SPS'17)
 • Ling Jiang
 • Naibing Jiang
 • Rong Jiang
 • Lei Jin
 • Biao Jin
 • Gehui Jin (NYUSH'21)
 • xi jin (SPS'17)
 • Toshiko Joerger
 • Chengyuan Kang (NYUSH'21)
 • Xuxin Ke (NYUSH'21 )
 • Philip Keller (STERN'12)
 • Ken Miller & Eliz Sweezy TTEES
 • Daria Khaimenok (NYUSH'20)
 • Richard Kim
 • Kooksun Kim (SPS'10)
 • Xiaoyan Kong (NYUSH'21)
 • Alick W. Koo (STERN‘96)
 • Katie Korhonen
 • Austen Chu de Krassel (NYUSH'18 )
 • Jeffrey Kung (NYUSH'18)
 • Yonngglong Lai
 • Katarina Lalovic (NYUSH'18)
 • Siu Lam (STERN'15)
 • Homing Lam (STERN'16)
 • Grace Lan (STERN'02)
 • Yining Lang (NYUSH'18)
 • Suhyeon Lee (NYUSH'19)
 • Jeremy LeFevre
 • Jeffrey S. Lehman
 • Natascia Leonardi (NYUSH'21)
 • Vivian Leung
 • Doretha Mitchell Levine
 • Jin Li
 • Yuhong Li
 • Ying Li
 • Xiang Li
 • Zexing Li (NYUSH'19)
 • Changzhen Li
 • Alice Li
 • Cai Li
 • Zhihui Li
 • Shuai Li (GAL'15)
 • Chunhong Li
 • Qing Li (SPS'16)
 • Chuandou Li
 • Bo Li
 • Mufei Li (NYUSH'18)
 • Zeyu Li (NYUSH'21)
 • Tiger Li (NYUSH'21)
 • Chenghao Li (NYUSH'19)
 • Changhong Li
 • SHENG Li
 • Quanfeng Li
 • Jun Li
 • Xiangyu Li (NYUSH'19)
 • Weiyang Li
 • Rong Li
 • Hongyu Li
 • Ping Li
 • Dunyang Li (WAG'13)
 • Jianguo Lian
 • Leiyi Lin (NYUSH'19)
 • Zixuan Lin (NYUSH'18)
 • Hsiao Jui Lin (NYUSH'22)
 • Ying Lin
 • LI LIN
 • Jiong Lin
 • Yixian Lin
 • Yugeng Ling (NYUSH'20)
 • Xiaoxia Liu
 • Sijia Liu (NYUSH'18)
 • Xin Liu
 • Yongmei Liu
 • Qing Liu
 • Qiang Liu
 • Xinglin Liu (STERN'15)
 • Zhuoen Liu (NYUSH'18)
 • Zhi Liu
 • Tianwei Liu (NYUSH'19)
 • Hongxia Liu (GSAS'88)
 • Chunyang Liu
 • Zihan Liu (NYUSH'18)
 • Yiwei Liu (TANDON'15)
 • Yixuan Liu (NYUSH'21)
 • Hongsheng Liu
 • Zhongjun Liu
 • Tong Liu
 • Pingfei Liu
 • Ying Liu
 • Henry Liu (NYUSH'19)
 • Living Word Shanghai
 • Kyle Lo (NYUSH'19)
 • Ziyun Lu (NYUSH'20)
 • Wenjie Darren Lu
 • Peiqing Lu
 • Leon Lu
 • Ronghua Luan
 • Janice Luo (NYUSH'20)
 • Lixin Luo
 • Zhaoming Luo
 • Lin Luo
 • Yizhen Luo (NYUSH'19)
 • Li Luo
 • Cindy Luo (NYUSH'21)
 • Yuxi Luo
 • Yao Lyu
 • Boqian Ma (NYUSH'18)
 • Ziyan Ma (NYUSH'18)
 • Yiming Ma (NYUSH'18)
 • Winston Wenyan Ma (LAW'98)
 • Jiaji Ma (NYUSH'21)
 • Shihua Ma
 • Teng Ma (NYUSH'18)
 • Daniyal Atta Maan (NYUSH'19)
 • Heather R. Macfadyen
 • Daniel Magida
 • Zixuan Mao (NYUSH'19)
 • Zhongqing Mao
 • Fangqi Mao
 • Enjie Mao
 • Aifang Mao
 • Jialin Mao (NYUSH'18)
 • Kelly Marshall (NYUSH'20)
 • Linda S. McClure
 • Conrad McLean
 • Chunhong Meng
 • Gary Meng
 • Xianglian Meng
 • Yihui Mi (SPS'17)
 • Grant W. Miller
 • Xiaoling Min
 • Hong Min
 • Xiaoqing Ming
 • Lulian Mitrea (NYUSH'19)
 • Itmum Momin (NYUSH'18)
 • Sohrob Moslehi (NYUSH'19)
 • Sharif Muddassar (NYUSH'19)
 • Julia Myers (NYUSH'20)
 • Dominick Nardone (NYUSH'19)
 • Gabriela Naumnik (NYUSH'19)
 • Felicity Ng (NYUSH'20)
 • Yujia NI (NYUSH'18)
 • Qing Hua Ni
 • Yibin Ni (NYUSH'19)
 • Zhong Ni
 • Guangbo Niu (NYUSH'21)
 • Xiaotong Niu (SPS'15)
 • Novartis US Foundation
 • Sabina Olsson (NYUSH'20)
 • Ryan Ong (STERN'17)
 • Yunzhu Pan (NYUSH'20)
 • Will Pang (TSOA'15)
 • Armando Pantoja
 • Marina Pascual-Izquierdo (NYUSH'20)
 • Medha S. Patkar
 • David Pe (STEINHARDT'07)
 • Jacqueline M. Prast
 • Ruixuan Pu (NYUSH'18)
 • Yiping Pu
 • Wenting Qi
 • Xiaohong Qian
 • Hui Qian
 • Yuhan Qian (NYUSH'18)
 • Wenxin Qian
 • Chunyan Qian
 • Chengchen Qian (NYUSH'21)
 • Yiwen Qin (NYUSH'18)
 • YiQin Qiu (NYUSH'19)
 • JiaYun Qu (NYUSH'19)
 • Yali Qu
 • Ivan Rasmussen
 • Krishnamurthi Ravishankar
 • Yuanqing Ren (WAG'16)
 • Renee A. Rinderknecht
 • Saurya Risal (NYUSH'18)
 • Elizabeth Roberts (WAG'92)
 • Evelin Robles
 • Tyler Roman (NYUSH'19)
 • Salomon Ruiz Hernandez (NYUSH'21)
 • Victoria Rusu (NYUSH'19)
 • Alexandra Sanchez (STEINHARDT'11)
 • Rong Sang (NYUSH'17)
 • Baozhao Sang
 • Jackson Sayama (NYUSH'19)
 • Eric M. Schone
 • Annie J. Seaman (NYUSH'18)
 • Daili Shan
 • Shanghai Cuixing Ocean Engineering Technology Development Co. Ltd.
 • Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.
 • Shanghai Hongkou District Society for Promotion of Guangcai Program
 • Shanghai LorrySports Culture Communications Co., Ltd.
 • Shanghai You Fu Investment Company Ltd.
 • Shanghai Zhe Yu Business Consulting Co., Ltd.
 • Lixin Shao
 • Gordon Shaw
 • Huimin She
 • Yiling Shen (NYUSH'18)
 • Tianjun Shen
 • Yanhua Shen
 • Yuanyuan Shen
 • Yiyang Shen (NYUSH'19)
 • Hengyuan Shen (NYUSH'20)
 • Ziming Sheng (NYUSH'18)
 • Wenlan Shi (NYUSH'19)
 • Xiaohong Shi
 • Yu Shi
 • Mingwei Shi
 • Zhuoling Shi (NYUSH'18)
 • Xiang Shu
 • Haiyan Shu
 • Polly K. Sie (STERN‘95)
 • Yolanda Silva
 • Vishaal Singh (NYUSH'18)
 • Spencer Smith (NYUSH'18)
 • Victor C. Soder
 • Dan Wen Soh (STERN'16)
 • Kevin Song (STERN'95)
 • Bin Song
 • Rudy Song (NYUSH'19)
 • Zhimin Song
 • Yan Song (STERN'07)
 • Yilun Song (NYUSH'20)
 • Desiree R. Stephenson
 • Madalyn Stover (NYUSH'18)
 • Andreas Alexander Strandgaard (NYUSH'19)
 • Weiguo Su
 • Weiguo Su
 • Han Su (NYUSH'18)
 • Chen Su
 • Rime Sun
 • Hua Sun
 • Na Sun (NYUSH'18)
 • Shilin Sun
 • Angel Sun
 • Yonogguo Sun
 • Xiuai Sun (NYUSH'19)
 • Monan Sun
 • Lie Sun
 • Bradford Sunderland (NYUSH'19)
 • Elizabeth Sweezy
 • Hong Tan
 • Renzhong Tan (GSAS'14)
 • Ruoyun Tan (NYUSH'19)
 • Harrison Tan
 • Charlene Tang
 • Min Tang
 • Ji Tang
 • Haofeng Edward Tang
 • Jien Tao
 • Kaisheng Tao
 • Andy Tao (LAW'11)
 • Siye Tao
 • Leidy Tapasco (NYUSH'18)
 • The Larry & Celia Moh Foundation
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Min Tian
 • Yuan Tian (NYUSH'18)
 • Chuanjiang Tian
 • Paddy Tian
 • Belinda Tse (STERN'11)
 • Susan ShuPing Tseng (STERN'93)
 • Jiayue Tu (NYUSH'19)
 • Chenggang Tu
 • Vision Credit Technology Group
 • Donna M. Vitucci
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'20)
 • Joanna Waley-Cohen
 • Xiaoyun Wan
 • Xiao Wang (STEINHARDT'16)
 • Yunxia Wang
 • Justin Wang (NYUSH'21)
 • Xinyu Wang
 • Ruiyu Wang (NYUSH'21)
 • Xingyu Wang (NYUSH'18)
 • Wentao Wang (NYUSH'19)
 • Yan Wang
 • Minqing Wang
 • Weize Wang
 • Jingyi Wang (NYUSH'19)
 • Ying Wang
 • Jiameng Wang
 • Wenxin Wang (TSOA'16)
 • Ziheng Wang (NYUSH'21)
 • Amin Wang (GSAS'16)
 • Zihao Wang (NYUSH'19)
 • Aiying Wang
 • Yuen Wang
 • Huizhi Wang
 • Yiqun Wang
 • Aiqin Wang
 • Yimin Wang (NYUSH'18)
 • Manrong Wang
 • Fang Wang
 • Jian Wang
 • Yuhan Wang (NYUSH'21)
 • Mingzhi Wang
 • Qian Wang
 • Yuqing Wang
 • Yuedong Wang
 • Sihao Wang (NYUSH'18)
 • Jeff Wang (STERN'02)
 • Yongfeng Wang
 • Shuchen Wang
 • Jiawen Wang (SPS'21)
 • Zihe Wang (NYUSH'18)
 • Ziqi Wang (NYUSH'18)
 • Chunliang Wang
 • Wenni Wang (NYUSH'19)
 • Yu Wang
 • Yanyan Wang
 • Changzhou Wang
 • Wei Wang
 • Di Wang (SPS'14)
 • Shoufen Wang
 • Yi Tong Wang (NYUSH'19)
 • Zongyong Wang
 • Shifang Wang
 • Yichen Wei (NYUSH'21)
 • Xiaoping Wei
 • Wei Fang Subdistrict Office
 • Jackson Wells (NYUSH'18)
 • Layana Wen (CAS'17)
 • Quan Wen
 • Gang Wen
 • Melanie A. White
 • Maya Williams (NYUSH'18)
 • Dan Wong
 • Elaine Wu
 • Shihui Wu
 • Woody Wu (STERN'92)
 • Liang Wu
 • Qimo Wu
 • Biling Wu (NYUSH'20)
 • Yashen Wu (TANDON'14)
 • Cuiling Wu
 • Mei WU (NYUSH'18)
 • Xing Tannia Xia
 • Xing Xia
 • Xiang Xiao
 • Juan Xie
 • Jiabo Xie
 • Yan Xie
 • Yuan Xie
 • Jihui Xie
 • Ying Xin (NYUSH'18)
 • Yuxin David Xu
 • Peiyi Xu (WAG'12)
 • Jingyuan Xu (NYUSH'20)
 • Handong Xu (NYUSH'19)
 • Cindy Xu (STERN'13)
 • Baiwei Xu (NYUSH'18)
 • Xiaohong Xu
 • Haihua Xu
 • Qian Xu
 • Ming Xu
 • Hua Xu
 • Ziang Xu (CAS'15)
 • Yibing Xu (CAS'10)
 • Jing Xu
 • Aiwen Xu (NYUSH'18)
 • Weijun Xu
 • Yiwei Xu
 • Kewei Xu (NYUSH'19)
 • Katherine Xu
 • Kefan Xu (NYUSH'19)
 • Yi Xu (NYUSH'17)
 • Ling Xu
 • Jianjun Xu
 • Rui Xu (LAW'07)
 • Weilu Xu
 • Mengli Xu
 • Nuo Xu (STERN'17)
 • Liwen Xue
 • Lan Xue
 • Xiang Yan
 • Jun Yan
 • Li Yan
 • Ping Yan
 • ziqi yang (NYUSH'21)
 • Fei Yang (GSAS'15)
 • Chunxia Yang
 • Xiaoting Yang (LAW'15)
 • Shaoxuan Yang
 • Yiyu Yang (NYUSH'18)
 • Hua Yang
 • Zhixuan Mark Yang (CIMS'99)
 • Weiying Yang
 • Yinzu Yang
 • Xiaohan Yang (NYUSH'19)
 • Shining Yang (STEINHARDT'13)
 • Like Yang (NYUSH'21)
 • Donglin Yang
 • Zhiheng Yang (NYUSH'22)
 • Litian Yang
 • Xiaohua Yang
 • Ping Yang
 • Philip Yang (TSOA'12)
 • Dong Yao
 • Renfu Yao
 • Johanrenzy Yao (NYUSH'18)
 • Kaixuan Yao (NYUSH'18)
 • Siming Ye (NYUSH'21)
 • Jing Ye
 • Lin Ye (NYUSH'18)
 • Sujie Ye
 • Zhenzhong Ye
 • Zhinong Ye
 • Xiaoshuang YIn
 • Yaying Yin
 • Yi Yin (NYUSH'18)
 • Chunxia Yin
 • Yurun Ying (NYUSH'21)
 • Donenggsheng You
 • Jason Yu (STERN'14)
 • Yun Yu
 • Li Yu
 • Da D. Yu (STERN'11)
 • Peggy Yu (STERN'92)
 • Lizhong Yu
 • Weining Yu (STERN'14)
 • Ji Yu (NYUSH'18)
 • Elise Yuan
 • Chen Yue (NYUSH'21)
 • Yixin Zang
 • Almaz Zelleke
 • Aaron Zeng
 • Yijin Zeng (NYUSH'21)
 • Junmei Zeng
 • Minhua Zhang
 • Hao Zhang
 • Qibo Zhang
 • Yiyi Zhang (NYUSH'18)
 • Haiyun Zhang
 • Ningrong Zhang
 • Bo Zhang
 • Tianyu Zhang (NYUSH'20)
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Guofeng Zhang
 • Yan Zhang (STERN'18)
 • Xinying Zhang (NYUSH'18)
 • Yue Zhang (NYUSH'18)
 • Yaping Zhang
 • Weilun Zhang (NYUSH'18)
 • Wei Zhang
 • Qiling Zhang
 • Jianhou Zhang
 • Milton Zhang (NYUSH'20)
 • Zhiyan Zhang
 • Siqing Zhang (NYUSH'18)
 • Xuezhou Zhang
 • Annie Zhang
 • JIANXIONG ZHANG
 • Lee Zhang
 • Yunrui Zhang (NYUSH'19)
 • Ziyuan Zhao (NYUSH'19)
 • Karen Zhao
 • Jiping Zhao
 • Ruofan Zhao (NYUSH'18)
 • Jitong Zhao (NYUSH'19)
 • Jinyu Zhao (NYUSH'19)
 • Xuehan Zhao (NYUSH'19)
 • Qiuwan Zhao
 • Xuanhong Zhao
 • Zeyu Zhao (NYUSH'17)
 • Jianfeng Zhao
 • Gan Zhao (TANDON'11)
 • Fangmin Zheng
 • Lan Zheng (NYUSH'19)
 • Dan Zheng
 • Xueqing Isabella Zheng
 • Yi Zheng (NYUSH'21)
 • Nan Zhou
 • Hong Zhou
 • Kaixuan Zhou (NYUSH'19)
 • Mi Zhou (NYUSH'21)
 • Jianhua Zhou
 • YiJing Zhou (NYUSH'19)
 • Mengyang Zhou (NYUSH'19)
 • Kehang Zhou (NYUSH'18)
 • Yun Zhou
 • YIng Zhou
 • Jianhua Zhou
 • Hua Zhu (NYUSH'18)
 • Zaixin Zhu
 • Weibing Zhu
 • Qinghai Zhu
 • Chongling Zhu (NYUSH'20)
 • Weicheng Zhu (NYUSH'18)
 • Li Zhu
 • Zhiwei Zhu (NYUSH'19)
 • Zhaogang Zhu
 • Hexuan Zhu (TANDON'17)
 • Xinyi Zhu
 • Chunying Zhu
 • Chen Zhuang (NYUSH'17)
 • Ke Zhuo (NYUSH'18)
 • Selma Ziga (NYUSH'18)
 • Jingtian Zong (NYUSH'19)
 • Hancheng Zuo (NYUSH'19)