You are here

2018 Honor Roll

Thank you to our generous donors!

Sincere appreciation to our anonymous donors!

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll List 2018

 • Oliver Aoxin Chen ( NYUSH'21 )
 • Siu Wai Cheung
 • Matthew Tyler Couch (NYUSH'19)
 • Jinsong Ding
 • Sang Ah Ko (NYUSH'21)
 • Janice Luo (NYUSH'20)
 • Daniyal Atta Maan ( NYUSH'19 )
 • Sabina Olsson (NYUSH'20)
 • Qinghua Pan
 • Marina Victoria Pascual-Izquierdo ( NYUSH'20 )
 • Maya Williams (NYUSH'18)
 • Jingbo Wu
 • Shan Xiang (NYUSH'18)
 • Xiaohua Yang
 • Isabel Adler (NYUSH'20)
 • Adriano Albarosa (NYUSH'18)
 • Tirza Alberta (NYUSH'19)
 • Haider Ali
 • Sonia Alvarez (NYUSH'19)
 • Claudia Ameijeiras (NYUSH'21)
 • Shirley Ariza (NYUSH'19)
 • Danling Auyang
 • Richard Awuku - Aboagye ( NYUSH'18 )
 • Jianying Bao
 • Jorge Barreno (NYUSH'21)
 • Beijing Jiade Liya Investment Consulting Co., Ltd.
 • Beijing Jinshili Advertising Co., Ltd.
 • Beijing Topwin Investment Group
 • Shanling Bian
 • Pingyu Bian
 • Kenton Blacutt (NYUSH'21)
 • Pavel Bogdanov (NYUSH'18)
 • Sheila Brito (NYUSH'22)
 • Wyatt Elliott Bruton (STEINHARDT'18)
 • Xinying Cai
 • Xiao Cai
 • Xuemei Cai
 • Yishu Cao
 • Jing Nan Cao (NYUSH'18)
 • Weihong Cao
 • Kong Ching Chan
 • Diana Chan
 • Jeremy C.K. Chan
 • Ronald Wai Yan Chan (STERN'02)
 • Pooja Chandramohan (NYUSH'18)
 • Christopher K. Chau (STERN'91)
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Ran Chen (NYUSH'18)
 • Feng Chen
 • Hong Chen
 • Tianqiao Chen
 • Weiyi Chen
 • Zhenyu Chen (NYUSH'18)
 • Meng Zhu Chen (NYUSH'18)
 • Luke Chen (NYUSH'19)
 • Lei Chen
 • Laura Cheng
 • Teddy Cheng
 • David L. Cheung (STERN‘95)
 • Minghao Chi (NYUSH'19)
 • China Silkroad Investment & Development (Beijing) Co., Ltd.
 • Justin Chow (Tisch'15)
 • Karen L. Christenson
 • Christine Christine Yu
 • Shanelle Chua
 • Ana Cicenia (NYUSH'18)
 • Omer Cohen (NYUSH'18)
 • Sean Coneys (NYUSH'19)
 • Carlos Cornejo (NYUSH'21)
 • Jennifer L. Craighead
 • Dylan Crow (NYUSH'18)
 • Chengwei Dai
 • Edvins Dancigs (NYUSH'21)
 • Dangdang.com
 • Oriana De Angelis (NYUSH'19)
 • Louis James Demetroulakos (NYUSH'18)
 • Jiayi Ding (NYUSH'21)
 • Yan Ding
 • Ping Ding
 • Honglei Dong
 • Bo Donners (NYUSH'18)
 • Weili Dou
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Lan Duo (STEINHARDT'15 )
 • Jonathan Eng (NYUSH'19)
 • Matthew Eng (NYUSH'20)
 • Jeffrey Erlich
 • Weiwen Fan
 • Edward Fang
 • Zeerak Fayiz (NYUSH'18)
 • Yi Feng
 • Yikai Feng (NYUSH'18)
 • Mariana Fernandez (NYUSH'21)
 • Dillon Fournier (NYUSH'19)
 • Yingzhuo Fu
 • Alina Gabdrakhmanova (NYUSH'18)
 • Amit Gal Or (NYUSH'18)
 • Xiaoli Gan
 • Mingshen Gao
 • Qi Gao
 • Shaoping Gao
 • Ming Gao (NYUSH'18)
 • Weizhong Gao
 • Yunzhu Gao (NYUSH'18)
 • Shaan Gao
 • Xinyi Gao ( NYUSH'21 )
 • Xiaojie Gu (NYUSH'19)
 • Asiya Gubaydullina (NYUSH'18)
 • Zhiyu Guo (NYUSH'21)
 • Liansheng Guo
 • Sherry Guo (STERN'14)
 • Shisheng Guo
 • Linna Ha (NYUSH'19)
 • Benjamin Haller (NYUSH'19)
 • Sasha Hallman (NYUSH'21)
 • Defeng Han
 • Jiabei Han (NYUSH'19)
 • Adrian Hassan
 • Kilian Hauser (NYUSH'19)
 • Guanhua He
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Jie He
 • Jing He
 • Gregory R. Hinerman
 • Dingrui Hou
 • Jiang Hu
 • Weixuan Hu
 • Ivy Sisi Hu
 • Shaogang Hu
 • Yifan Hu (NYUSH'18)
 • Shanhong Hu
 • Xiaoye Hua (NYUSH'18)
 • Qi Huang (NYUSH'19)
 • Meidan Huang
 • Hong Huang
 • Ziyuan Huang (NYUSH'18)
 • Wenhao Huang
 • Michelle Huang (NYUSH'18)
 • Xianghong Huo
 • Amy Jan (NYUSH'20)
 • Jiayi Ji (NYUSH'21)
 • Zhitao Jia
 • Yu Jia
 • Guoqiang Jiang
 • Zhentao Jiang
 • Zhimin Jiang
 • Zhe Jiang (NYUSH'19)
 • Naibing Jiang
 • Gehui Jin ( NYUSH'21 )
 • Biao Jin
 • Lei Jin
 • Toshiko Joerger
 • Chengyuan Kang ( NYUSH'21 )
 • Xuxin Ke ( NYUSH'21 )
 • Ken Miller & Eliz Sweezy TTEES
 • Daria Khaimenok (NYUSH'20)
 • Richard Kim
 • Xiaoyan Kong (NYUSH'21)
 • Alick W. Koo (STERN‘96)
 • Katie Korhonen
 • Austen Chu de Krassel (NYUSH'18 )
 • Jeffrey Kung (NYUSH'18)
 • Yonngglong Lai
 • Katarina Lalovic (NYUSH'18)
 • Yining Lang (NYUSH'18)
 • Suhyeon Lee (NYUSH'19)
 • Jeremy LeFevre
 • Jeffrey S. Lehman
 • Jeffrey S. Lehman
 • Natascia Leonardi (NYUSH'21)
 • Doretha Mitchell Levine
 • Yuhong Li
 • Xiangyu Li (NYUSH'19)
 • Changzhen Li
 • Alice Li
 • Bo Li
 • Hongyu Li
 • Ping Li
 • Mufei Li (NYUSH'18)
 • Qing Li (SPS'16)
 • Zexing Li (NYUSH'19)
 • Zhihui Li
 • Chuandou Li
 • Rong Li
 • Changhong Li
 • Weiyang Li
 • SHENG Li
 • Zeyu Li ( NYUSH'21 )
 • Jun Li
 • Tiger Li (NYUSH'21)
 • Chenghao Li (NYUSH'19)
 • Ying Li
 • Zixuan Lin (NYUSH'18)
 • LI LIN
 • Leiyi Lin (NYUSH'19)
 • Yixian Lin
 • Jiong Lin
 • Yugeng Ling (NYUSH'20)
 • Hongsheng Liu
 • Yanxia Liu
 • Hongxia Liu
 • Yixuan Liu (NYUSH'21)
 • Zihan Liu (NYUSH'18)
 • Qiang Liu
 • Tianwei Liu (NYUSH'19)
 • Yiwei Liu (Tandon'15)
 • Xiaoxia Liu
 • Zhongjun Liu
 • Yongmei Liu
 • Tong Liu
 • Henry Liu (NYUSH'19)
 • Sijia Liu (NYUSH'18)
 • Pingfei Liu
 • Zhuoen Liu (NYUSH'18)
 • Living Word Shanghai
 • Kyle Lo (NYUSH'19)
 • Ziyun Lu (NYUSH'20)
 • Leon Lu
 • Zhaoming Luo
 • Lin Luo
 • Cindy Luo ( NYUSH'21 )
 • Lixin Luo
 • Li Luo
 • Yao Lyu
 • Jiaji Ma (NYUSH'21)
 • Teng Ma (NYUSH'18)
 • Winston Wenyan Ma (LAW'98)
 • Ziyan Ma (NYUSH'18)
 • Yiming Ma (NYUSH'18)
 • Shihua Ma
 • Boqian Ma (NYUSH'18)
 • Daniel Magida
 • Jialin Mao (NYUSH'18)
 • Zixuan Mao (NYUSH'19)
 • Zhongqing Mao
 • Kelly Marshall (NYUSH'20)
 • Xianglian Meng
 • Chunhong Meng
 • Gary Meng
 • Yihui Mi (SPS'17)
 • Xiaoling Min
 • Lulian Mitrea (NYUSH'19)
 • Itmum Momin (NYUSH'18)
 • Sohrob Moslehi (NYUSH'19)
 • Sharif Muddassar (NYUSH'19)
 • Julia Myers (NYUSH'20)
 • Dominick Nardone (NYUSH'19)
 • Felicity Ng (NYUSH'20)
 • Yibin Ni (NYUSH'19)
 • Zhong Ni
 • Qing Hua Ni
 • Yujia NI (NYUSH'18)
 • Xiaotong Niu (SPS'15)
 • Guangbo Niu ( NYUSH'21 )
 • Novartis US Foundation
 • Yunzhu Pan (NYUSH'20)
 • Armando Pantoja
 • Marina Pascual-Izquierdo (NYUSH'20)
 • David Pe
 • Jacqueline M. Prast
 • Yiping Pu
 • Ruixuan Pu (NYUSH'18)
 • Wenting Qi
 • Wenxin Qian
 • Yuhan Qian (NYUSH'18)
 • Xiaohong Qian
 • Chengchen Qian (NYUSH'21)
 • Chunyan Qian
 • Hui Qian
 • Yiwen Qin (NYUSH'18)
 • YiQin Qiu (NYUSH'19)
 • JiaYun Qu (NYUSH'19)
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Krishnamurthi Ravishankar
 • Saurya Risal (NYUSH'18)
 • Tyler Roman (NYUSH'19)
 • Salomon Ruiz Hernandez (NYUSH'21)
 • Victoria Rusu (NYUSH'19)
 • Alexandra Sanchez (STEINHARDT'11 )
 • Baozhao Sang
 • Jackson Sayama (NYUSH'19)
 • Annie J. Seaman (NYUSH'18)
 • Shanghai Cuixing Ocean Engineering Technology Development Co. Ltd.
 • Shanghai Hongkou District Society for Promotion of Guangcai Program
 • Shanghai You Fu Investment Company Ltd.
 • Gordon Shaw
 • Huimin She
 • Hengyuan Shen (NYUSH'20)
 • Yiyang Shen (NYUSH'19)
 • Yuanyuan Shen
 • Yiling Shen (NYUSH'18)
 • Ziming Sheng (NYUSH'18)
 • Mingwei Shi
 • Zhuoling Shi (NYUSH'18)
 • Zhuoling Shi (NYUSH'21)
 • Xiaohong Shi
 • Haiyan Shu
 • Xiang Shu
 • Polly K. Sie (STERN‘95)
 • Yolanda Silva
 • Vishaal Singh (NYUSH'18)
 • Vishaal Singh (NYUSH'19)
 • Spencer Smith (NYUSH'18)
 • Victor C. Soder
 • Dan Wen Soh (STERN'16)
 • Rudy Song (NYUSH'19)
 • Kevin Song
 • Zhimin Song
 • Yilun Song (NYUSH'20)
 • Yan Song (STERN'07)
 • Desiree R. Stephenson
 • Madalyn Stover (NYUSH'18)
 • Andreas Alexander Strandgaard (NYUSH'19)
 • Han Su (NYUSH'18)
 • Weiguo Su
 • Na Sun (NYUSH'18)
 • Hua Sun
 • Li Sun
 • Lie Sun
 • Xiuai Sun (NYUSH'19)
 • Shilin Sun
 • Yonogguo Sun
 • Monan Sun
 • Bradford Sunderland (NYUSH'19)
 • Elizabeth Sweezy
 • Harrison Tan
 • Renzhong Tan (GSAS'14)
 • Ruoyun Tan (NYUSH'19)
 • Hong Tan
 • Haofeng Edward Tang
 • Charlene Tang
 • Min Tang
 • Jien Tao
 • Kaisheng Tao
 • Andy Tao (LAW'11)
 • Siye Tao
 • Leidy Tapasco (NYUSH'18)
 • The Larry & Celia Moh Foundation
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Min Tian
 • Yuan Tian (NYUSH'18)
 • Chuanjiang Tian
 • Chenggang Tu
 • Jiayue Tu (NYUSH'19)
 • Vision Credit Technology Group
 • Vittoria Vitucci (NYUSH'20)
 • Xiaoyun Wan
 • Jian Wang
 • Yuhan Wang (NYUSH'21)
 • Zihao Wang (NYUSH'19)
 • Wei Wang
 • Mingzhi Wang
 • Jeff Wang ( STERN'02 )
 • Ruiyu Wang (NYUSH'21)
 • Xinyu Wang
 • Yongfeng Wang
 • Yi Tong Wang (NYUSH'19)
 • Yunxia Wang
 • Jingyi Wang (NYUSH'19)
 • Xiao Wang (STEINHARDT'16 )
 • Ziheng Wang ( NYUSH'21 )
 • Chunliang Wang
 • Yuedong Wang
 • Fang Wang
 • Manrong Wang
 • Jiameng Wang
 • Jeff Wang (STERN'02)
 • Sihao Wang ( NYUSH'18 )
 • Changzhou Wang
 • Zongyong Wang
 • Wentao Wang (NYUSH'19)
 • Yuqing Wang
 • Xingyu Wang (NYUSH'18)
 • Zihe Wang (NYUSH'18)
 • Aiying Wang
 • Yuen Wang
 • Yimin Wang (NYUSH'18)
 • Ziqi Wang (NYUSH'18)
 • Justin Wang (NYUSH'21)
 • Huizhi Wang
 • Yichen Wei (NYUSH'21)
 • Xiaoping Wei
 • Wei Fang Subdistrict Office
 • Jackson Wells (NYUSH'18)
 • Dan Wong
 • Biling Wu (NYUSH'20)
 • Mei WU (NYUSH'18)
 • Shihui Wu
 • Woody Wu
 • Xing Tannia Xia
 • Xiang Xiao
 • Jihui Xie
 • Ying Xin (NYUSH'18)
 • Aiwen Xu (NYUSH'18)
 • Baiwei Xu (NYUSH'18)
 • Mengli Xu
 • Yuxin David Xu
 • Ziang Xu (CAS'15)
 • Weilu Xu
 • Handong Xu (NYUSH'19)
 • Haihua Xu
 • Jingyuan Xu ( NYUSH'20 )
 • Xiaohong Xu
 • Hua Xu
 • Jingyuan Xu (NYUSH'20)
 • Kewei Xu (NYUSH'19)
 • Yi Xu (NYUSH'17)
 • Jianjun Xu
 • Ming Xu
 • Weijun Xu
 • Kefan Xu (NYUSH'19)
 • Jing Xu
 • Lan Xue
 • Li Yan
 • Xiang Yan
 • Ping Yan
 • Li Yan
 • Xiaohan Yang (NYUSH'19)
 • Weiying Yang
 • Yinzu Yang
 • Litian Yang
 • Shaongngrong Yang
 • Hua Yang
 • Ziqi Yang ( NYUSH'21 )
 • Like Yang ( NYUSH'21 )
 • Yiyu Yang (NYUSH'18)
 • Johanrenzy Yao (NYUSH'18)
 • Kaixuan Yao (NYUSH'18)
 • Lin Ye (NYUSH'18)
 • Zhenzhong Ye
 • Siming Ye ( NYUSH'21 )
 • Sujie Ye
 • Yi Yin (NYUSH'18)
 • Chunxia Yin
 • Yaying Yin
 • Yurun Ying (NYUSH'21)
 • Donenggsheng You
 • Da D. Yu (STERN'11)
 • Lizhong Yu
 • Ji Yu (NYUSH'18)
 • Peggy Yu (STERN'92)
 • Yun Yu
 • Chen Yue (NYUSH'21)
 • Yixin Zang
 • Almaz Zelleke
 • Yijin Zeng (NYUSH'21)
 • Yan Zhang
 • Weilun Zhang (NYUSH'18)
 • Yaping Zhang
 • Yiyi Zhang (NYUSH'18)
 • Qiling Zhang
 • Yanjun Zhang
 • Milton Zhang (NYUSH'20)
 • Haiyun Zhang
 • Hao Zhang
 • Yue Zhang (NYUSH'18)
 • Liling Zhang
 • Siqing Zhang (NYUSH'18)
 • Ningrong Zhang
 • Minhua Zhang
 • Yunrui Zhang (NYUSH'19)
 • Xuezhou Zhang
 • Tianyu Zhang (NYUSH'20)
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Jianxiong Zhang
 • Xinying Zhang (NYUSH'18)
 • Wei Zhang
 • Jitong Zhao (NYUSH'19)
 • Xuehan Zhao (NYUSH'19)
 • Jinyu Zhao (NYUSH'19)
 • Gan Zhao (TANDON'11)
 • Qiuwan Zhao
 • Jianfeng Zhao
 • Zeyu Zhao (NYUSH'17)
 • Bing Zhao
 • Jiping Zhao
 • Ruofan Zhao (NYUSH'18)
 • Dan Zheng
 • Fangmin Zheng
 • Lan Zheng (NYUSH'19)
 • Yi Zheng ( NYUSH'21 )
 • Jianhua Zhou
 • YiJing Zhou (NYUSH'19)
 • Yun Zhou
 • Nan Zhou
 • Mi Zhou ( NYUSH'21 )
 • Mengyang Zhou (NYUSH'19)
 • Hong Zhou
 • Kehang Zhou (NYUSH'18)
 • Kaixuan Zhou (NYUSH'19)
 • Li Zhu
 • Xinyi Zhu
 • Hua Zhu (NYUSH'18)
 • Chunying Zhu
 • Zhiwei Zhu (NYUSH'19)
 • Qinghai Zhu
 • Weicheng Zhu (NYUSH'18)
 • Ke Zhuo (NYUSH'18)
 • Selma Ziga (NYUSH'18)
 • Hancheng Zuo (NYUSH'19)