Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

Honor Roll 2020

 • Ian Adler
 • Richard A. Adler
 • Leyi Bao
 • Jenny Bao
 • Handan Bao (NYUSH'22)
 • Benevity Community Impact Fund
 • Ming Bian
 • Laura L. Bird
 • Minglan Cai
 • Qiaolan Cao
 • Yishu Cao (NYUSH'18)
 • Siwen Cao
 • Diana Chan
 • Yang Chao
 • Kuntian Chen (NYUSH'23)
 • Chun Chen
 • Zhanghao Chen (NYUSH'19)
 • Lan Chen
 • Li Chen
 • Lin Chen
 • Peihong Chen
 • Zhengyi (Skye) Chen (NYUSH'20)
 • Muru Chen (NYUSH'20)
 • Junting Chen (NYUSH'22)
 • Wenxin Chen
 • Yamin Chen
 • Tongjun Chen
 • Lei Chen
 • Junyao Chen
 • Lin Chen
 • Yue Cheng
 • Chi Cheng (NYUSH'20)
 • Kit Hung Chiu
 • Rodolfo Cossovich
 • Yunfei Dai (NYUSH'20)
 • Mengde Dai (NYUSH'20)
 • Jinsong Ding
 • Lichen Dong (NYUSH'20)
 • Gang Dong
 • Zixuan Dong (NYUSH'22)
 • Jiayi Du (SPS'08)
 • Jiadong Du (NYUSH'17)
 • Jing Du
 • Mark J. Dullea (WSC'81)
 • Carole Dulong
 • Edward Fang
 • Hai Feng
 • Yi Feng
 • Boning Feng (NYUSH'23)
 • Lun Feng
 • Hannah Maia Frishberg
 • Carla A. Frost
 • Tafari Karen Fynn
 • Keith Bradoc Gallant
 • Youjun Tango Gao
 • Qi Gao
 • Shaoping Gao
 • Nefeli Georgiou (NYUSH'24)
 • Kok Ming Goh
 • Google, Inc.
 • Xianbin Gu
 • Xiaoya Gu
 • Chenghe Guan
 • Melanie Hackney
 • Jie He
 • Xiong He
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Weijing He
 • Wanli Hong (NYUSH'20)
 • Zhimian Huang (NYUSH'21)
 • Meidan Huang
 • Li Huang
 • Sijia Huang (NYUSH'22)
 • Wenhao Huang
 • Chang Ming Huang
 • Michelle Ji
 • Yudi Jia (NYUSH'20)
 • Ai Jian (NYUSH'22)
 • Ying Ge Jiang (STEINHARDT'23)
 • Yuling Jin (NYUSH'20)
 • Juneyao Airlines Co., Ltd.
 • Jungseog Kang
 • Jill Kashiwagi
 • Anna Kendrick
 • Tracie King
 • Maya Kramer
 • Xuemei Lai
 • Chia-Ling Lee
 • Wonseok Lee (NYUSH’20)
 • Doowon Lee
 • Jeffrey S. Lehman
 • Bin Lei
 • Arthur Levitt
 • Jing Li
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Yujun Li
 • Changshu Li
 • Pengyang Li
 • Zheng Li (NYUSH'20)
 • Yifei Li
 • Haobo Li (NYUSH'21)
 • Anpu Li (NYUSH'20)
 • Xinyu Li (NYUSH'20)
 • Hongxia Liao
 • Yixian Lin
 • Shuyang Ling
 • Yvonne Liu
 • Hongxia Liu (GSAS'88)
 • Haixia Liu
 • Tiezhu Liu
 • Ying Liu
 • Ji-Ou Liu
 • Qing Liu
 • Xuemei Liu
 • Zhiwen Liu
 • Living Word Shanghai
 • Siu Yu Lo
 • Peiqing Lu
 • Xiaoqin Lu
 • Xiaoyuan Lu
 • Wei Lu
 • Pengyu Lu (NYUSH'20)
 • Ziyu Lu (NYUSH'20)
 • Huiwen Luo (NYUSH'22)
 • Yao Lyu
 • Haitian Ma (NYUSH'20)
 • Shixin Ma
 • Rachel Magida
 • Daniel Magida
 • Enjie Mao
 • Shuyang Mei (NYUSH'20)
 • Lydia Miller (WAG'19)
 • Hong Min
 • Xiaoqing Ming
 • Jingming Mo
 • Robert V. Murdoch
 • NOVAH (Shanghai) System Technology Corp., Ltd.
 • NYU Shanghai Parents Food Safety Union
 • Amrita Pal
 • Yunzhi Pan (STEINHARDT'21)
 • Qingyu Peng (NYUSH'23)
 • Xiaoxiang Qian
 • Xiaohong Qian
 • Ivan Willis Rasmussen
 • Barbara Rifkind
 • Jonathan D. Roberts
 • Luke D. Roesler (NYUSH'17)
 • Qingchuan Sang
 • Barbara S. Schone
 • Connor Schone (NYUSH'20)
 • Shanghai HiTime Real Estate (Group) Co., Ltd.
 • Shanghai Tai Zhan Property Co. Ltd.
 • Shanghai Xiaodan Film and Television Media Co., Ltd.
 • Feng Shao
 • Jie Shen
 • Tianjun Shen
 • June Shih
 • Clay Shirky
 • Bin Song
 • Oliver Steele
 • Chen Su
 • Ying Su
 • Hua Sun
 • Weijun Sun
 • Shuangyun Sun
 • Shilin Sun
 • Dehong Sun (NYUSH'22)
 • Sundry Donor
 • Wilson Tam
 • Teresa R. Tam-Yap
 • Charlene Tang
 • Min Tang
 • Beilin Tang
 • Ji Tang
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Shijun Tong
 • Fizza Urooj (NYUSH'20)
 • Charlene Visconti (LAW'85, STEINHARDT'06)
 • Vision Credit Technology Group
 • Joanna Waley-Cohen
 • Pei Wan
 • Yuhong Wang
 • Weihang Wang
 • Echo Yinglan Wang
 • Xueping Wang (NYUSH'20)
 • Zixin Wang (NYUSH'20)
 • Zengli Wang
 • Qian Wang
 • Jiuhong Wang
 • Chen Wang (NYUSH'18)
 • Zongyong Wang
 • Jian Wang
 • Yungchia Wang
 • Junjin Wang
 • Xinyi Wang (NYUSH'20)
 • Mingzhi Wang
 • Chaoqun Wang (NYUSH'20)
 • Xinyu Wang (NYUSH'20)
 • Zhuo Wang
 • Yexi Wang (NYUSH'22)
 • Yue Wang (NYUSH'20)
 • Junjin Wang
 • Zehua Wang (NYUSH'20)
 • Xiaoping Wei
 • Shufang Wei
 • Dong Wei
 • Xin Wei
 • Quan Wen
 • Weiwei Weng
 • Brad Weslake
 • Hongmei Wu
 • Shihui Wu
 • Guangyu Wu (NYUSH'20)
 • Canzhe Wu
 • Vincent Wu (NYUSH'21)
 • Fang Wu
 • Xiaohan Wu
 • Yifei Wu
 • Xing Tannia Xia
 • Yi Xu (NYUSH'17)
 • Qingchuan Xu
 • Jun Xu
 • Yiwei Xu
 • Yuhong Xu
 • Liwen Xue
 • Lan Xue
 • Xianbin Yan
 • Jun Yan
 • Dengfeng Yan
 • Fengmei Yang
 • Xiaohua Yang
 • Liyun Yang
 • Zhao Yang (NYUSH'22)
 • Caifang Yao
 • Qing Ye
 • Kelly Yee
 • Ling Yi
 • Qi Yin (NYUSH'23)
 • Xiaopin Yin
 • Yue Yin
 • Liang Yu
 • Lizhong Yu
 • Bo Yu
 • Qianchun Yuan (NYUSH'20)
 • Shuhan Yuan (NYUSH'22)
 • Honglei Yuan
 • Almaz Zelleke
 • Qihang Zeng (NYUSH'20)
 • Qiling Zhang
 • Mengxuan Zhang (NYUSH'20)
 • Tao Zhang
 • Qiyun Zhang (NYUSH'20)
 • Haiyun Zhang
 • Libo Zhang
 • Chuyi Zhang (NYUSH'20)
 • Chang'an Zhang
 • Qilin Zhang (NYUSH'21)
 • Weiming Zhang
 • Yan Zhang
 • Yuxin Zhang (NYUSH'20)
 • Lu Zhao
 • Qiuwan Zhao
 • Yanmei Zhao
 • Jing Zhao
 • Yufeng Zhao (NYUSH'20)
 • Kevin Yinkai Zhao (NYUSH'23)
 • Xiaobing Zhao
 • Xin Zhao
 • Chenchen Zhao
 • Huang Zhebin (NYUSH'20)
 • Xueqing Isabella Zheng
 • Patrick Xin Zhou
 • Yin Zhou (NYUSH'20)
 • Mi Zhou (NYUSH'21)
 • Ying Zhou
 • Yaming Zhou
 • Zijian Zhou (NYUSH'20)
 • Chenchen Zhou (NYUSH'20)
 • Jie Zhou
 • Yitao Zhou (NYUSH'21)
 • Guiling Zhu
 • Li Zhu
 • Weihao Zhu
 • Yi Zhu