Honor Roll

*List sorted by last name

**Special Thanks to our "True Violet" donors who gave consecutively in each calendar year

 

 

Honor Roll List 2024

 • East Money Information Co., Ltd.
 • Isabel Boyer Adler (NYUSH'20)
 • Alvaro Alejandro
 • Sophia Alfred (NYUSH'24)
 • Khongorzul Baatar (NYUSH'24)
 • Sara J. Battat (NYUSH'17)
 • Benevity Community Impact Fund
 • Damya Bhatia (NYUSH'24)
 • Wei Bi
 • Collin Branam (NYUSH'24)
 • Xueqin Bu
 • Yongfeng Cai
 • Lijing Cai (NYUSH'24)
 • Siwen Cao
 • Lihhsun Chang (STERN'01)
 • Xiaoning Chang
 • Angel Chang (NYUSH'24)
 • Oscar Chang
 • Yueyao Chen
 • Peng Chen
 • Ruiyang Chen
 • Ying Chen
 • Michael A. Chen (NYUSH'17)
 • Bingsen Chen (NYUSH'24)
 • Qianru Chen (NYUSH'24)
 • Zhuoran Chen
 • Ziye Chen (NYUSH'24)
 • Junchang Chen
 • Yuyang Cia
 • Rodolfo Cossovich
 • Yifeng Dai
 • Kevin Dai (NYUSH'24)
 • Viktor Danilkovych
 • Louis James Demetroulakos (NYUSH'19)
 • Kexin Deng (NYUSH'24)
 • Yuanchao Ding (NYUSH'23)
 • Qing Fan (STERN'05)
 • Sicheng Fan (NYUSH'22)
 • Xianchen Fang
 • Edward Fang
 • Lorenzo Felli
 • Sihan Feng (NYUSH'24)
 • Lun Feng
 • Fidelity Charitable
 • Henry Frazier (NYUSH'26)
 • Songwei Gao
 • Ruiqi Ge (NYUSH'24)
 • Yu Geng (NYUSH'24)
 • Nefeli Georgiou
 • Green Court Foundation Limited
 • Tao Gu
 • Ziqi Gu
 • Wei Gu (GSAS'02)
 • Ling Gu
 • Winni Guo
 • YunQiu Guo (NYUSH'19)
 • Wei Guo
 • Tania Hartanto
 • Forest Haviland
 • Zi Ting Tina He
 • Shaopeng He (WAG'14)
 • Deandra Hollingsworth
 • Alexander Horvat
 • Charlie Howes (NYUSH'25)
 • Pei Hu
 • Yongyu Hu
 • Haorui Hu (NYUSH'24)
 • Lili Huang
 • Yuying Huang (NYUSH'23)
 • Alain Fp. Jaques
 • Ruiyu Jia
 • Yiyi Jia (STERN&NYUSH'25)
 • Yue Jia
 • Yifei Jiang (NYUSH'24)
 • Hua Jiang
 • Tong Jin
 • Zoe Kalamaros (NYUSH'25)
 • Shawnee King
 • Tawan Kondhorn (NYUSH'26)
 • Jiahui Li (NYUSH'24)
 • Lanxin Li (NYUSH'24)
 • Luoran Li (NYUSH'24)
 • Ivana Li (NYUSH'24)
 • Qin Li (NYUSH'24)
 • Yujun Li
 • Peirong Li (NYUSH'24)
 • Xinyu Li (NYUSH'24)
 • Haozhe Li
 • Xiaoyin Li (NYUSH'24)
 • Yi Li
 • William Liang
 • Rachel Lim
 • Xinyi Liu
 • Donghao Liu
 • Zihan Liu
 • Iris Liu
 • Qing Liu
 • Tianyu Liu
 • Arcadia Liu
 • Brian Liu
 • Jaiqi Liu (NYUSH'24)
 • Living Word Shanghai Bilinggual School
 • Yuhan Lu
 • Irene Lu (NYUSH'24)
 • Wenqin Luo (NYUSH'24)
 • Monica Luo (NYUSH'26)
 • Ruiqi Ma
 • Jingyi Ma (NYUSH'26)
 • Rayan Mama
 • Victor Mao (NYUSH'24)
 • Pierre Mikhiel
 • Sara Mui
 • Youssef Nasr
 • Salina Ngo
 • Deron Ha Nguyen (NYUSH'27)
 • Shih-Kai Wu Papic (NYUSH'24)
 • Hailey Park
 • Seung Guk Park (NYUSH'27)
 • Tianle Peng
 • Zhenggang Peng
 • Ethan Pinto
 • Corrina Poindexter-Benbow
 • Haishan Qian (STERN'21)
 • Victor Qiu (NYUSH'25)
 • Feiyin Rao (STERN&NYUSH'24)
 • Maximilian B. Reiff (NYUSH'17)
 • Mateo Rengifo (NYUSH'25)
 • Hang Ruan (NYUSH'24)
 • Alexandra Sasha Churyumova
 • Nikita Seet (NYUSH'24)
 • Tao Sha
 • Shanghai HiTime Real Estate (Group) Co., Ltd.
 • Bulat Sharafiev
 • Shuyi Shen (NYUSH'24)
 • Dany Sigha
 • Netania Stewart (NYUSH'24)
 • Ruoming Sun (NYUSH'24)
 • Yan Sun
 • Tsetsengoo Taivan (NYUSH'26)
 • Joyce Tam
 • Daiyu Tamaki (NYUSH'24)
 • Haofeng Edward Tang
 • Charlene Tang
 • Xiuhong Tang
 • Jaden Taylor (NYUSH'24)
 • The Winston Foundation, Inc.
 • Julie Tian (NYUSH'24)
 • Pauline Tong (NYUSH'24)
 • Mia Trinh
 • Ken Vardanyan (NYUSH'24)
 • Eva Vardanyan (NYUSH'24)
 • Julieta Vazquez Martinez
 • Tu Quynh Vuu (NYUSH'26)
 • Siting Wang (NYUSH'24)
 • Jiajun Wang (NYUSH'24)
 • Haoyu Wang (NYUSH'24)
 • Yuchen Wang (NYUSH'22)
 • Yuxuan Wang
 • Ziyun Wang (NYUSH'24)
 • Tongzhou Wang (NYUSH'24)
 • Lisa Wang
 • Yiting Wang (NYUSH'24)
 • Yan Wang
 • Xin Wei
 • Yichen Wei (NYUSH'21)
 • Rongge Wei
 • Shihui Wu
 • Yufei Wu (NYUSH'26)
 • Jane Wu (NYUSH'24)
 • sandy Wu
 • Christie Wu (NYUSH'24)
 • Zandrea Xi
 • Jiaqiao Xiang (NYUSH'19)
 • Tianren Xie (NYUSH'22)
 • Nuo Xu (NYUSH'24)
 • Ziming Xu (NYUSH'24)
 • Zihan Xu (STERN'24)
 • Lan Xue
 • Mingyin Xue (NYUSH'24)
 • Sihan Yan (NYUSH'24)
 • Ziying Yang
 • Shanet Yang (NYUSH'24)
 • Qinglin Yang
 • Shanglin Yang (NYUSH'24)
 • Wushuang Yao (NYUSH'24)
 • Qianying Ye
 • Virginia You
 • Li Yu
 • Zhuoyan Yu
 • Chunlu Yu
 • Yue Yue (NYUSH'24)
 • Misha Zamskoy
 • Jacob Zelvin
 • Liqing Zeng
 • Jun Zhang
 • Yu Zhang
 • Yihang Zhang (NYUSH'24)
 • Yu Zhang
 • Milton Zhang (NYUSH'20)
 • Yutong Zhao
 • Tony Zhao
 • Geoff Zheng
 • Jianyi Zhou
 • Yaming Zhou
 • Yiyun Zhou
 • Yongying Zhou (NYUSH'24)
 • Yuhan Zhou (NYUSH'27)
 • Yifei Zou (NYUSH'21)
 • Xiaojing Zu